Nhân vật

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội làm Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội làm Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa quyết định điều động ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, có hiệu lực từ ngày 18/6.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc UBND Hà Nội, có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Viện có vai trò tham mưu, giúp thành phố ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ (sinh năm 1970), từng là Phó chánh Văn phòng UBND Hà Nội. Từ tháng 1/2018, ông Kỳ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch thành cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1965) tiếp tục giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tin mới lên