Tiêu điểm

Chậm giải ngân 25 tỷ mua vật tư chống dịch, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi bị phê bình

(VNF) - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Mến bị phê bình vì chậm trễ trình UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc mua sắm vật tư phòng chống dịch Covid-19, dẫn đến tình trạng thiếu hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.

Chậm giải ngân 25 tỷ mua vật tư chống dịch, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi bị phê bình

Ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế, bị phê bình vì chậm trễ trình UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc mua sắm vật tư phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 11/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có văn bản phê bình ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, trong việc chậm trễ, không kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, ông Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Y tế của tỉnh này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để thiếu vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý, đơn giá, hình thức lựa chọn nhà thầu và các nội dung tham mưu cho UBND tỉnh phải đúng quy định.

Việc ông Nguyễn Xuân Mến bị phê bình là do trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định về việc bố trí 25 tỷ đồng cho Sở Y tế. Thay vì thực hiện nay, đến ngày 1/11, Sở Y tế mới trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm cấp bách vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Việc chậm trễ trên của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi dẫn đến tình trạng thiếu hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.

Tin mới lên