Tiêu điểm

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa bị cách chức

(VNF) - Ông Nguyễn Tiến Lưu bị cách chức giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vì đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, đất đai.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa bị cách chức

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa họp quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tiến Lưu, giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

Ông Vũ Chí Hiếu, phó giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định kỷ luật viên chức do sở này quản lý.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.

Ông Nguyễn Tiến Lưu được xác định đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, đất đai, xây dựng và quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa sẽ sắp xếp, bố trí công việc khác cho phù hợp đối với ông Lưu.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu, Bí thư Chi bộ, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Ngoài ra, bản thân ông Lưu còn thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép, vi phạm quy định về trật tự xây dựng vi phạm quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tin mới lên