Thị trường

Giảm giá điện: Chính phủ đã đồng ý, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến văn bản hướng dẫn

(VNF) - Trong Nghị quyết 41/NQ-CP, Chính phủ đã đồng ý với các đề xuất của Bộ Công Thương về việc giảm giá điện

Giảm giá điện: Chính phủ đã đồng ý, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến văn bản hướng dẫn

Giảm giá điện: Chính phủ đã đồng ý, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến văn bản hướng dẫn

Theo Bộ Công Thương, ngày 9/4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP. Trong nghị quyết này, Chính phủ đã đồng ý với các đề xuất của Bộ Công Thương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện. Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng qui định.

Sau khi nhận được Nghị quyết số 41, ngày 10/4, Bộ Công Thương đã dự thảo văn bản hướng dẫn chi tiết và gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật trước khi chính thức phát hành văn bản chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện.

Đồng thời Bộ Công Thương cũng yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện từ tháng 4 - 6/2020 cho các khách hàng sử dụng điện theo Nghị quyết 41 và phù hợp với thực tế ghi chỉ số cũng như phát hành hoá đơn tiền điện của các khách hàng sử dụng điện. 

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, Bộ Công Thương đã đề xuất giảm giá điện và tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện.

Cụ thể, về giảm giá điện, khách hàng sản xuất và kinh doanh được giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và qui định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT).

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch được điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

Về việc giảm tiền điện, Bộ Công Thương đề xuất giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19;

Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19;

Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Với các giải pháp hỗ trợ nêu trên, Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng. EVN giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch Covid khoảng 100 tỷ đồng.

Tin mới lên