Tiêu điểm

Giám sát cổ phần hóa sẽ được tiến hành thế nào?

(VNF) - Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ giám sát tổng thể quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.

Giám sát cổ phần hóa sẽ được tiến hành thế nào?

Tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 – 2016". Vậy công việc này sẽ được tiến hành thế nào?

Nhiều lãnh đạo cao cấp tham gia đoàn giám sát

Theo nghị quyết, Đoàn giám sát sẽ bao gồm nhiều lãnh đạo cao cấp của Quốc hội, trong đó ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ trực tiếp làm Trưởng Đoàn giám sát.

Bên cạnh ông Hiển, một số quan chức khác của Quốc hội cũng có mặt gồm ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn thường trực; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn.

Đích thân Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sẽ làm Trưởng đoàn giám sát

Mục đích của việc giám sát là xem xét, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 – 2016.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Từ đó, đoàn sẽ đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện nghiêm và có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, việc giám sát sẽ không bao gồm các tổ chức tín dụng, công ty tài chính có vốn góp của Nhà nước.

Ai sẽ chịu giám sát?

Vẫn theo nghị quyết, Chính phủ sẽ báo cáo chung về tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016;

Các Bộ, cơ quan ở trung ương gồm: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan hữu quan khác báo cáo về tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016 thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình, đồng thời gửi báo cáo cho Chính phủ để tổng hợp báo cáo chung.

SCIC sẽ là một trong số các doanh nghiệp sẽ bị giám sát lần này

Trong khi đó, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), các doanh nghiệp nhà nước báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016.

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình Quốc hội xem xét, giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Về công tác chuẩn bị, trước tháng 10/2017, sẽ thành lập Tổ giúp việc Đoàn giám sát; xây dựng đề cương báo cáo để cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Việc xây dựng Kế hoạch giám sát chi tiết của Đoàn giám sát  sẽ được ban hành chậm nhất là ngày 15/9/2017.

Tiếp đó, đoàn giám sát làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan; tổng hợp báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát (từ tháng 11/2017-3/2018). 

Việc xây dựng báo cáo kết quả giám sát sẽ được tiến hành vào tháng 3-4/2018 và việc ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề dự kiến vào tháng 5-6/2018.

Tin mới lên