Đô thị

Giáng chức, cho thôi việc hàng loạt Thanh tra Xây dựng Hà Nội

(VNF) – Sở Xây dựng Hà Nội đã xem xét kỷ luật đối với 51 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc Thanh tra Xây dựng có vi phạm bằng các hình thức: khiển trách (34 người) cảnh cáo (8 người), hạ bậc lương (3 người). Đặc biệt đã buộc phải giáng chức 2 và buộc thôi việc 4 người.

Giáng chức, cho thôi việc hàng loạt Thanh tra Xây dựng Hà Nội

Thành phố Hà Nội có hàng nghìn công trình vi phạm trật tự xây dựng

Theo UBND thành phố Hà Nội, từ năm 2014 đến nay, thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng thanh tra, kiểm tra công vụ đối với 30 đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như phát hiện các bộ phận, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc dung túng, bao che, tiếp tay cho vi phạm.

Qua thanh – kiểm tra, Sở đã phát hiện, xem xét kỷ luật đối với 51 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc Thanh tra Xây dựng có vi phạm bằng các hình thức: khiển trách (34 người) cảnh cáo (8 người), hạ bậc lương (3 người). Đặc biệt đã buộc phải giáng chức 2 và buộc thôi việc 4 người.

Hiện tại, Sở Xây dựng đang kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, để xảy ra các vi phạm trật tự xây dựng mà chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Đặc biệt đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp có thẩm quyền.

Theo số liệu thống kê mới nhất, 9 tháng đầu năm 2017, các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã kiểm tra 14.483 công trình. Kết quả số công trình có vi phạm là 1.691 công trình (không phép 646 công trình; sai phép sai quy hoạch, sai thiết kế: 290 công trình; xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường: 58 công trình; xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp: 697 công trình).

Theo ông Trần Việt Trung, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017, lực lượng thanh tra xây dựng đã xử lý dứt điểm được hơn 1.500 công trình, còn gần 350 trường hợp hiện vẫn đang tiếp tục xử lý.

Riêng vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, toàn thành phố có 42 dự án vi phạm bị xử lý.

Theo ông Trung, sở đã báo cáo UBND thành phố về hướng xử lý theo hướng chia ra các nhóm vi phạm.

Theo đó, nhóm phải khắc phục hậu quả một phần công trình vi phạm, bổ sung nghĩa vụ tài chính (4 dự án); nhóm phải xử lý, thu hồi số tiền thu lợi bất hợp pháp từ công trình vi phạm của chủ đầu tư (4 dự án); nhóm ảnh hưởng tới kết cấu, công trình, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (7 dự án); nhóm đã có kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra thành phố.

Ngoài ra có nhóm được đề xuất cho phép tồn tại theo hiện trạng (11 dự án) và nhóm vi phạm phức tạp, cần thời gian xác minh (9 dự án)…

Tin mới lên