Học thuật

Giao dịch nội gián là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu giao dịch nội gián (insider trading) là gì?

Giao dịch nội gián là gì?

Giao dịch nội gián (insider trading) là các giao dịch chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu của người có khả năng tiếp cận những thông tin đặc biệt mà các nhà đầu tư khác không có và bởi vậy được lợi về tài chính từ hiểu biết này.

Giao dịch nội gián là gì?

Giao dịch nội gián (insider trading) là các giao dịch chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu của người có khả năng tiếp cận những thông tin đặc biệt mà các nhà đầu tư khác không có và bởi vậy được lợi về tài chính từ hiểu biết này.

Chẳng hạn, một người được công ty bảo lãnh thuê vào làm việc và hàng ngày có nhiệm vụ nghiên cứu chi tiết một trường hợp mua thôn tính mà khách hàng của nó có thể thực hiện. Nếu chính anh ta (hay thông qua người khác) mua cổ phiếu của công ty có khả năng bị thôn tính trước khi cuộc mua thôn tính được công bố cho chúng biết, thì người ta gọi đó là sự mua bán hay giao dịch nội gián

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Quy định của pháp luật Việt Nam về xử lý giao dịch nội gián

Đối với trường hợp vi phạm (theo Điều 27, 28 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK) liên quan đến hành động giao dịch nội gián, có hai hình thức phạt:

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

- Tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật của cá nhân, tổ chức đầu tư chứng khoán do có hành vi vi phạm.

Tin mới lên