Học thuật

Giờ làm thêm là gì? Quy định trong luật Việt Nam về làm thêm giờ

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Giờ làm thêm (overtime) là gì? Quy định trong luật Việt Nam về làm thêm giờ.

Giờ làm thêm là gì? Quy định trong luật Việt Nam về làm thêm giờ

Giờ làm thêm (overtime) là những giờ làm việc thêm so với số lượng giờ đã thỏa thuận giữa chủ và người lao động.

Giờ làm thêm là gì?

Giờ làm thêm hay còn gọi là ngoài giờ (overtime) là những giờ làm việc thêm so với số lượng giờ đã thỏa thuận giữa chủ và người lao động. Người chủ sử dụng hình thức làm thêm giờ để đáp ứng mức cầu đột ngột tăng lên vì họ cho rằng sử dụng lao động công nhân ngoài giờ có lợi hơn là tuyển công nhân mới. Những hợp đồng giữa công đoàn và quản trị doanh nghiệp thường có điều khoản khuyến khích công nhân làm thêm giờ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Quy định trong luật Việt Nam về làm thêm giờ

Điều 106, Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 của Chính phủ quy định về việc làm thêm giờ như sau:

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Được sự đồng ý của người lao động.

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 12 giờ trong 1 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Điều 6, thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định lương cho người lao động làm thêm giờ như sau:

Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Tỷ lệ lương theo luật (150% hoặc 200% hoặc 300%) x Số giờ làm thêm

Tin mới lên