Thị trường

Giữa đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn thu hút được hơn 12 tỷ USD vốn FDI

Trong 4 tháng đầu năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư. Đã có 12,33 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam.

Giữa đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn thu hút được hơn 12 tỷ USD vốn FDI

Giữa đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn có sức hút lớn với dòng vốn FDI. Ảnh minh họa

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019. Cả nước có 984 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với  tổng vốn đăng ký đạt 6,78 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đầu tư tăng là do trong 4 tháng đầu năm có dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,9 triệu USD năm 2019 lên 6,9 triệu USD năm 2020.

Về vốn điều chỉnh, có 335 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm đạt trên 3,07 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn điều chỉnh tăng đột biến sau khi giảm liên tục trong 3 tháng đầu năm 2020 do có dự án tổ hợp hoá dầu miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 3.210 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị gần 2,48 tỷ USD, tăng 32,9% số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 34,7% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù số lượt góp vốn, mua cổ phần tăng, song quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,77 triệu USD/lượt góp vốn, nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư đăng ký cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ, từ 48,9% trong 4 tháng năm 2019 xuống 20,1% trong 4 tháng năm 2020.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6 tỷ USD, chiếm 48,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là lĩnh vực bán buôn bán lẻ và hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký 776 triệu USD và 665 triệu USD.

Trong 93 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Nhật Bản là các quốc gia có số vốn nhiều nhất.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2020. Xuất khẩu kể cả dầu thô đạt 56,49 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 70,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 55,75 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ, chiếm 69,3% kim ngạch xuất khẩu.

Mặc dù bị tác động bởi dịch Covid-19, song trong 4 tháng đầu năm 2020, khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu 10,2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 9,4 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 9,6 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 983 triệu USD

Tin mới lên