Tài chính

Gỗ Trường Thành (TTF) muốn vay vốn tối đa 120 tỷ đồng tại Vietcombank

(VNF) - Công ty đã thông qua hạn mức tín dụng tối đa 120 tỷ đồng tại Vietcombank – chi nhánh Bình Dương bao gồm nhưng không giới hạn: vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng nhập khẩu, thẻ tín dụng công ty…

Gỗ Trường Thành (TTF) muốn vay vốn tối đa 120 tỷ đồng tại Vietcombank

Gỗ Trường Thành (TTF) muốn vay vốn tối đa 120 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietcombank.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Gỗ Trường Thành, HoSE: TTF) vừa thông qua nhu cầu sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)– chi nhánh Bình Dương.

Theo đó, công ty thông qua hạn mức tín dụng tối đa 120 tỷ đồng tại Vietcombank – chi nhánh Bình Dương bao gồm nhưng không giới hạn: vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng nhập khẩu, thẻ tín dụng công ty,…

Mục đích nhằm mục đích tài trợ các chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 536,29 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ 2021 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,54 tỷ đồng, cải thiện hơn so với khoản lỗ 39,28 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TTF lại âm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 44,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Gỗ Trường Thành vẫn còn lỗ lũy kế đến hơn 3.037 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành giảm 2,1% so với đầu năm về 2.780 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 890 tỷ đồng, chiếm 32% và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 441,7 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản.

Được biết trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Gỗ Trường Thành hoàn thành 25,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin mới lên