Công nghệ

GO VIET sắp tham gia thí điểm ứng dụng gọi xe công nghệ tại TP. HCM?

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét, giải quyết đề xuất tham gia Đề án thí điểm ứng dụng gọi xe công nghệ của Công ty GO VIET.

GO VIET sắp tham gia thí điểm ứng dụng gọi xe công nghệ tại TP. HCM?

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét, giải quyết đề xuất tham gia Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại công nghệ GO VIET (Công ty GO VIET).

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, đề xuất nhằm tránh sự độc quyền đối với hoạt động này, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và góp phần hạ giá thành vận tải.

Đồng thời, Thành phố khuyến khích nhiều đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng tham gia cung cấp cho phương tiện đã được cấp phù hiệu theo đúng quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 7/1/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Để được tham gia hoạt động thí điểm trên địa bàn Thành phố, Công ty GO VIET đã xây dựng Đề án; trong đó, doanh nghiệp sẽ hợp tác với các đơn vị vận tải đã được Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; kết nối với các xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, có niên hạn sử dụng không quá 8 năm và được Sở cấp phù hiệu xe hợp đồng.

Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận tham gia thí điểm, UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty GO VIET chỉ thực hiện ứng dụng để hỗ trợ kết nối đối với các đơn vị vận tải đã được Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phương tiện đã được Sở cấp phù hiệu xe hợp đồng lần đầu từ trước ngày 1/12/2018.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận phương án bổ sung thông tin trên phù hiệu xe hợp đồng được cấp cho phương tiện để gắn trên phù hiệu xe hợp đồng phục vụ tra cứu thông tin thông qua thiết bị đọc làm cơ sở kiểm tra, xử lý theo quy định.

Hiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 4 doanh nghiệp tham gia thực hiện thí điểm gồm Công ty TNHH Grabtaxi, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty TNHH công nghệ phần mềm GO-IXE.

Số lượng xe 9 chỗ trở xuống tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tăng rất nhanh qua từng năm, 177 xe (năm 2014), 1.877 xe (năm 2015) 17.360 xe (năm 2016), 34.562 xe (năm 2017) và 41.651 xe (tính đến tháng 9/2018).

Xem thêm >> Đến 2030, TP. HCM cấm xe máy vào nội đô

Tin mới lên