Tài chính

Hà Nam: Công ty nhựa Đông Á bị cưỡng chế 4,6 tỷ đồng tiền nợ thuế

(VNF) - Cục Thuế Hà Nam vừa ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH nhựa Đông Á ( Công ty nhựa Đông Á - mã số thuế 0101099228-002).

Hà Nam: Công ty nhựa Đông Á bị cưỡng chế 4,6 tỷ đồng tiền nợ thuế

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty nhựa Đông Á có địa chỉ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý được Cục Thuế Hà Nam gửi đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam.

Về lý do cưỡng chế, theo Cục Thuế Hà Nam, Công ty nhựa Đông Á đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Số tiền Cục Thuế Hà Nam yêu cầu ngân hàng thực hiện cưỡng chế, trích nộp ngân sách là trên 4,6 tỷ đồng.

Tại quyết định này, Cục Thuế Hà Nam yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam trích tiền từ tài khoản số 211.10.00.0926149 của Công ty nhựa Đông Á mở tại ngân hàng, để nộp vào tài khoản số 7111 của của Cục Thuế Hà Nam tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam.

Trường hợp trên tài khoản của Công ty nhựa Đông Á nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế nợ, thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của đơn vị trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Đồng thời, quyết định cũng yêu cầu Công ty nhựa Đông Á phải nghiêm chỉnh thực hiện và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quyết định cũng nêu rõ ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam thông báo cho Cục Thuế Hà Nam được biết để kịp thời chuyển giao các chứng từ cho các đơn vị liên quan để ghi sổ kế toán theo quy định. Quyết định của Cục Thuế Hà Nam có hiệu lực từ ngày 25/6/2019 đến ngày 25/7/2019.

Tin mới lên