Tài chính

Hà Nam: Công ty Nhựa Đông Á tiếp tục bị cưỡng chế thuế gần 3 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 3788/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Nhựa Đông Á ( Công ty nhựa Đông Á - mã số thuế 0101099228-002), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý.

Hà Nam: Công ty Nhựa Đông Á tiếp tục bị cưỡng chế thuế gần 3 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Công ty Nhựa Đông Á bị cưỡng chế thu hồi trên 2,8 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế. Theo cơ quan thuê, Công ty Nhựa Đông Á đã nợ tiền thuế tiền chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế Hà Nam yêu cầu Công ty Nhựa Đông Á phải nghiêm chỉnh thực hiện và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam trích tiền từ tài khoản của Công ty Nhựa Đông Á mở tại ngân hàng, để nộp vào tài khoản số 7111 của Cục Thuế Hà Nam tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam.

Trường hợp tài khoản của Công ty Nhựa Đông Á nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế nợ, thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của đơn vị trong thời gian quyết định có hiệu lực. Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam thông báo cho Cục Thuế Hà Nam biết để kịp thời chuyển giao các chứng từ cho các đơn vị liên quan ghi sổ kế toán theo quy định.

Quyết định của Cục Thuế Hà Nam có hiệu lực từ ngày 18/10/2019 đến ngày 17/11/2019.

Được biết tháng 6/2019, Công ty Nhựa Đông Á cũng đã từng nhận quyết định cưỡng chế thuế của Cục Thuế Hà Nam. Số tiền Cục Thuế Hà Nam yêu cầu ngân hàng thực hiện cưỡng chế, trích nộp ngân sách thời điểm này là trên 4,6 tỷ đồng.

Tin mới lên