Tài chính

Hà Nội: 7.494 cuộc thanh, kiểm tra thuế trong 6 tháng, truy thu, truy hoàn và phạt hơn 1.190 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan này đã hoàn thành 7.494 cuộc thanh, kiểm tra thuế. Qua đó truy thu, truy hoàn và phạt là 1.191,5 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 84,1 tỷ đồng; giảm lỗ 827 tỷ đồng.

Hà Nội: 7.494 cuộc thanh, kiểm tra thuế trong 6 tháng, truy thu, truy hoàn và phạt hơn 1.190 tỷ đồng

Cục Thuế Hà Nội: Thực hiện 7.494 cuộc thanh, kiểm tra thuế trong 6 tháng, truy thu, truy hoàn và phạt hơn 1.190 tỷ đồng

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết 6 tháng đầu năm, cơ quan này đã thu được 124.107 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 47,9% dự toán, tăng 24,9% so cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh đạt 49,3% dự toán, tăng 18,3% so cùng kỳ.

Cũng theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trong kỳ, cơ quan này đã hoàn thành 7.494 cuộc thanh, kiểm tra thuế. Qua đó truy thu, truy hoàn và phạt là 1.191,5 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 84,1 tỷ đồng; giảm lỗ 827 tỷ đồng.

Cục Thuế cũng đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP và Liên đoàn lao động TP thực hiện kiểm tra về trích đóng BHXH và kinh phí công đoàn và đã phát hiện 645 tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về trích nộp BHXH; 647 tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về trích nộp kinh phí công đoàn.

Đối với công tác chống thất thu, trốn thuế, nhất là hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Cục Thuế Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ phối hợp đến cơ quan công an 624 vụ đề nghị xác minh hóa đơn liên quan đến 5.633 số hóa đơn với tổng tiền thuế là 38,3 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện thu hồi và xử lý nợ đọng thuế 3.159 tỷ đồng. Trong đó đã ban hành 6.602 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 5.161 đơn vị với số tiền nợ là 1.870 tỷ đồng; cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 3.151 đơn vị với số tiền nợ là 1.918 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội cũng đã công khai 5 đợt danh sách của 768 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tổng số nợ là 5.044 tỷ đồng, qua đó đã thu nợ được của 162 đơn vị với số tiền đã nộp 54,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2019 do cơ quan này quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trừ tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN thì số thu ước đạt 48,9% dự toán pháp lệnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục thuế, có 50/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% dự toán, trong đó có 44/63 địa phương đạt khá (trên 52%).

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm; Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tăng thu là 5.691,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 929,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngành thuế đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,4 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 2.642 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là 13.561,94 tỷ đồng, qua đó truy hoàn và phạt là 75,83 tỷ đồng.

Tin mới lên