Tài chính

Hà Nội: 99 doanh nghiệp nợ bảo hiểm bị bêu tên, đề nghị không khen thưởng

(VNF) - Danh sách 99 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 2 tháng trở lên với số tiền gần 45,5 tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi về BHXH của hơn 11.000 lao động vừa được cơ quan bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội công bố.

Hà Nội: 99 doanh nghiệp nợ bảo hiểm bị bêu tên, đề nghị không khen thưởng

Theo danh sách 99 đơn vị nợ BHXH, Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam nợ hơn 6,5 tỷ đồng.

Cụ thể, Công văn số 635/BHXH-KTTN do ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội vừa gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong tháng 6 nêu rõ: Đến hết tháng 5/2018, 99 doanh nghiệp thuộc Ban này nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trở lên với số tiền gần 45,5 tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi về BHXH của hơn 11.000 lao động.

Cũng theo công văn của Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội, để phối hợp quản lý, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật việc làm, Luật an toàn vệ sinh lao động và đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH TP. Hà Nội yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc trích nộp BHXH hàng tháng; đối với các doanh nghiệp nợ BHXH phải nộp ngay số tiền còn nợ trước ngày 30/6/2018.

Đồng thời, BHXH TP. Hà Nội cũng đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và không tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp nợ BHXH nêu trên.

Được biết trong công văn trên, cơ quan BHXH Hà Nội đã “điểm” tên của nhiều doanh nghiệp nợ BHXH có số nợ lớn, như: Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội nợ hơn 8,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam nợ hơn 6,5 tỷ đồng, Công ty Thi Công cơ giới 1 nợ hơn 6 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Bia rượu Eresson nợ hơn 1,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Inkel Việt Nam nợ hơn 1,2 tỷ đồng…

Tin mới lên