Hồ sơ VNF

Hà Nội ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Hà Nội ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo quyết định, đối với nhóm lao động làm việc có hợp đồng phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ và lấy xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội. Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện nơi đặt trụ sở để thẩm định và phê duyệt và gửi hồ sơ xét duyệt cuối cùng chậm nhất là 15/7/2020.

Trong 3 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau khi ban hành quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ giao Phòng LĐTB&XH tổ chức chi trả cho doanh nghiệp trong thời gian 2 ngày.

Tiếp đó, doanh nghiệp sẽ có 5 ngày để chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động, tổng hợp hồ sơ chứng từ theo quy định gửi Phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH).

Còn nhóm hộ kinh doanh cá thể cần lập hồ sơ đề nghị gửi UBND cấp xã gồm giấy đề nghị hỗ trợ, bản sao thông báo nộp thuế và gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 15/7/2020.

Đối với trường hợp không được phê duyệt, UBND cấp huyện phải trả lời hộ kinh doanh bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cuối cùng, việc chi trả cho các hộ kinh doanh cá thể sẽ do UBND cấp xã thực hiện trong 3 ngày làm việc.

Với nhóm lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải lập hồ sơ gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp chậm nhất là ngày 30/7/2020.

Trong thời gian 05 ngày, UBND cấp xã phải rà soát và xác nhận mức thu nhập của người lao động, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ có 2 ngày để chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Sau đó, UBND cấp xã sẽ tổ chức chi trả chi người lao động trong thời gian 3 ngày làm việc.

Trong khi đó, nhóm lao động tự do sẽ phải lập hồ sơ gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hằng tháng. Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất vào ngày 15/7/2020. Sau khi ban hành quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 3 ngày làm việc.

Cũng theo quyết định, đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, nNgười sử dụng lao động lập, hoàn thiện hồ sơ và lấy xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở, sau đó gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh… đề nghị xác nhận đối tượng hưởng chính sách vay vốn.

Quý độc quan tâm có thể xem hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 của Hà Nội tại đây.

Tin mới lên