Tài chính

Hà Nội 'bêu tên' 208 đơn vị nợ gần 300 tỷ thuế phí, Long Giang Land đứng đầu

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 208 đơn vị nợ thuế với số nợ gần 300 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020.

Hà Nội 'bêu tên' 208 đơn vị nợ gần 300 tỷ thuế phí, Long Giang Land đứng đầu

Hà Nội công khai danh sách 208 đơn vị nợ gần 300 tỷ đồng tiền thuế, phí, thuê đất.

Danh sách công khai lần đầu 144 đơn vị nợ 108,6 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/7/2020. Trong đó, có 141 doanh nghiệp nợ 81,6 tỷ đồng thuế, phí, tiền chậm nộp tính đến ngày 31/7/2020.

Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang - Long Giang Land (MST: 0101184201) với số nợ hơn 37 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020. Từ ngày 01/08/2020 đến 16h ngày 14/9/2020, công ty đã nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Tiếp theo đó là Công ty Cổ phần cơ khí điện lực (MST: 0101643744) với số nợ 10,8 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020. 

Danh sách cũng ‘điểm mặt’ 2 đơn vị nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp gồm: Công ty TNHH kiến trúc phong cảnh Hà Nội (số nợ hơn 25 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Tam Sơn (số nợ hơn 1,3 tỷ đồng).

Danh sách cũng công khai lại 64 đơn vị nợ 191,3 tỷ đồng tiền thuế phí. Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần cầu 12 – Cienco1 (MST 0100104651) với số nợ hơn 77 tỷ đồng. Được biết đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế Hà Nội thực hiện công khai những năm trước (giai đoạn 2015 - 2019).

Cũng theo số liệu từ Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm 2020, đơn vị đã đăng công khai 2.796 đơn vị với số nợ gần 7.296 tỷ đồng.

Trong đó, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu 833 đơn vị nợ 419,6 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan này cũng đã công khai lại 1.963 đơn vị nợ 6.876,2 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017, 2018 hoặc 2019.

Sau khi đăng công khai đã có 843 doanh nghiệp nộp 304 tỷ đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước. Trong đó đã có 237 doanh nghiệp đến thời điểm 16h ngày 14/9/2020 đã thực hiện nộp hết số thuế nợ mà cơ quan thuế công khai vào ngân sách nhà nước.

Tin mới lên