Tài chính

Hà Nội 'bêu tên' 86 đơn vị nợ hơn 40,5 tỷ đồng thuế, phí và tiền thuê đất

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số nợ hơn 40,5 tỷ đồng.

Hà Nội 'bêu tên' 86 đơn vị nợ hơn 40,5 tỷ đồng thuế, phí và tiền thuê đất

Hà Nội: Công khai danh sách 86 đơn vị nợ hơn 40,5 tỷ đồng thuế, phí và tiền thuê đất.

Trong danh sách này, có 23 doanh nghiệp nợ thuế phí với số tiền 38,2 tỷ đồng và 1 đơn vị nợ tiền thuê đất với số nợ 2,2 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Hancorp với số nợ tính đến ngày 31/1/2019 là 3,7 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 244,3 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 39 doanh nghiệp và dự án nộp 4,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, năm 2019, công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được cơ quan này xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2019, Cục Thuế TP. Hà Nội được Bộ Tài chính, HĐND, UBND TP. Hà Nội giao dự toán thu ngân sách nhà nước 245.726 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với kết quả thực hiện năm 2018.

Ngay từ những ngày đầu năm, Cục thuế cũng đã giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ tới từng lãnh đạo cục, từng lãnh đạo các phòng ban của cục thuế, chi cục thuế, tới từng cán bộ thuế; đồng thời chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ đọng.

Danh sách các đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất được Cục Thuế TP. Hà Nội công khai lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên