Bất động sản

Hà Nội: Bổ sung 185 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022

(VNF) - Hà Nội vừa bổ sung danh mục 379 dự án thu hồi đất và 185 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022.

Hà Nội: Bổ sung 185 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022

Hà Nội vừa bổ sung 185 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022.

Chiều 6/7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố, quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố.

Theo đó, việc điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại nghị quyết trên của HĐND thành phố như sau: 16 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 59,13 ha và 2 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 với diện tích 1,65 ha.

Bên cạnh đó, Hà Nội điều chỉnh tăng về quy mô, diện tích đất thu hồi tại 59 dự án với diện tích 48,85ha và diện tích đất trồng lúa tại 60 dự án với diện tích 63,2 ha đồng thời điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 7 dự án với diện tích 2,04 ha và diện tích đất trồng lúa tại 1 dự án với diện tích 0,76 ha được xác định tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi và đất trồng lúa) tại 21 dự án.

Đáng chú ý, Hà Nội bổ sung danh mục 379 dự án thu hồi đất năm 2022 và 185 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022.

Được biết, theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, Hà Nội đã thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất với diện tích 8.523,9 ha (trong đó số dự án thu hồi đất năm 2021 chuyển tiếp sang danh mục thu hồi đất năm 2022 là 1.717 dự án, với diện tích 6.138,73 ha). Cùng với đó là danh mục 717 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích 1.265,51 ha.

Theo UBND TP Hà Nội, kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ước đến hết ngày 30/6/2022 là 1.225 dự án với diện tích 3.851,1 ha, đạt 49,06% kế hoạch.

Cụ thể, số dự án thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 116 dự án với diện tích 131,1 ha, số dự án Sở Tài nguyên- Môi trường triển khai thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang thực hiện thu hồi đất là 1.109 dự án với diện tích 3.684 ha.

Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022, kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 1.101 dự án với tổng diện tích khoảng 3.652 ha, đạt khoảng 64,1%.

Tin mới lên