Tiêu điểm

Hà Nội cần trên 480.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

(VNF) - Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, thành phố Hà Nội sẽ cần trên 480.000 tỷ đồng để đầu tư công trong giai đoạn này.

Hà Nội cần trên 480.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

Hà Nội cần trên 480.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Chiều 14/11, Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 của thành phố và một số nội dung về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020, của Quốc hội “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội”.

Theo đó, qua tổng hợp, nhu cầu đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố khoảng trên 480.000 tỷ đồng. Sau khi cân đối các nguồn, thành phố có thể bố trí được trên 180.000 tỷ đồng.

Trong đó, thành phố bố trí 18.000 tỷ đồng từ nguồn sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; dự kiến bố trí 8.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương để sử dụng cho chi đầu tư phát triển, trong đó ngân sách Thành phố là 5.000 tỷ đồng và ngân sách quận, huyện, thị xã là 3.000 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các sở, ngành chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công giai đoạn 5 năm trước, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Thành ủy cho rằng, kỳ này, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến về khung, những định hướng lớn về tài chính, ngân sách và đầu tư công trung hạn, trên cơ sở đó UBND thành phố sẽ xây dựng các kế hoạch chi tiết để trình HĐND thành phố... với quan điểm kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm, 5 năm phải gắn chặt chẽ với kế hoạch đầu tư công trung hạn, các quy hoạch phát triển thành phố, bảo đảm triển khai kịp thời, đầy đủ các công trình dự án theo thứ tự ưu tiên và thực hiện các nhiệm vụ củng cố, phát triển hệ thống an sinh xã hội của thành phố.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14, ông Vương Đình Huệ cho rằng cần có một cơ quan có vai trò đầu mối trong quá trình triển khai, đồng thời huy động sự tham gia của các ngành, nhất là các viện nghiên cứu, nhà khoa học cùng vào cuộc thực hiện.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp để tăng nguồn thu, Bí thư Vương Đình Huệ yêu cầu thành phố phải kiểm soát chặt tổng mức đầu tư; rà soát để cắt giảm các khoản chi không cần thiết, nhất là các khoản đi công tác nước ngoài để dành nguồn lực cho cải cách tiền lương và chi đầu tư phát triển.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu trong giai đoạn tới phải giải quyết dứt điểm việc thiếu các nhà văn hóa thôn; đến năm 2021, phải giải quyết được 50% các chợ dân sinh; việc bố trí, triển khai các dự án phải đảm bảo quan điểm phát triển đồng đều...

Tin mới lên