Tài chính

Hà Nội công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế: Xuất hiện thêm 188 cái tên mới

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 228 đơn vị nợ 257,2 tỷ đồng tiền thuế, phí và các khoản liên quan đến đất.

Hà Nội công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế: Xuất hiện thêm 188 cái tên mới

Hà Nội công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế: Thêm 188 cái tên mới 'vào sổ'.

Theo danh sách được công khai, có 188 đơn vị nợ 173,1 tỷ đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp được công khai lần đầu. Trong đó, 181 doanh nghiệp nợ 85,8 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần lương thực Hà Sơn Bình với số nợ là 17,3 tỷ đồng. Số nợ này tính đến ngày 31/6/2019.

Cùng với đó là 6 đơn vị nợ 25,2 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Haneco với số nợ tính đến ngày 31/6/2019 là 7,5 tỷ đồng.

Danh sách cũng điểm mặt 1 đơn vị nợ gần 62 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên.

Cục Thuế Hà Nội cũng đồng thời công khai lại danh sách 40 đơn vị nợ 84 tỷ đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018). Trong đó, 39 doanh nghiệp nợ 82,7 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát với số nợ là là 20,8 tỷ đồng.

Danh sách có tên 1 đơn vị nợ 1,3 tỷđồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất là Công ty TNHH phát triển nông thôn Phù Đổng.

Cũng theo thống kê của Cục Thuế Hà Nội, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2019, đã có 640 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp được công khai lần đầu với với tổng số tiền nợ 1.547,2 tỷ đồng.

Cơ quan này cũng đã công khai lại với 371 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 4.071,7 tỷ đồng. Các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017 hoặc 2018.

Tổng cộng, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 1.011 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là 5.619 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 394 doanh nghiệp và dự án nộp 202,1 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tin mới lên