Thị trường

Hà Nội đề xuất người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hoá phải có biển hiệu

(VNF) - UBND thành phố Hà Nội đề xuất người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Hà Nội phải mang biến hiệu do cơ quan có thẩm quyền cấp tại vị trí ngực áo bên trái.

Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND thành phố Hà Nội dự thảo Quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự đế vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Hà Nội đề xuất người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hoá phải có biển hiệu

Theo dự thảo, người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ phải đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe bảo đảm điều khiến xe an toàn. Những người này phải đăng ký với ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn đế được cấp biển hiệu hoạt động (thẻ hoạt động vận chuyển).

Dự thảo này cũng quy định cụ thể điều kiện với người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe gắn máy, xe mô tô hai bánh. Cụ thể, phải có đủ độ tuổi quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 60 Luật Giao thông đường bộ; phải đủ sức khoẻ quy định tại khoản 2, Điều 60 Luật Giao thông đường bộ;

Tiếp đến phải có giấy phép lái xe phù hợp với các loại xe được phép điều khiển do Sở Giao thông vận tải có thẩm quyền cấp (đối với người điều khiển xe môtô 2 bánh); đăng ký với UBND phường, xã, thị trấn để được cấp biển hiệu hoạt động (thẻ hoạt động vận chuyển).

Đặc biệt, người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Hà Nội phải mang biến hiệu (thẻ hoạt động vận chuyển) do cơ quan có thẩm quyền cấp tại vị trí ngực áo bên trái kể từ ngày 1/1/2021.

Một trong những điểm đáng chú ý khác của dự thảo là nếu không hành nghề từ 30 ngày trở lên thì người hành nghề phải gửi lại phù hiệu cho đơn vị quản lý. Nếu mất phải có công văn báo mất có xác nhận của công an câp xã, phường, thị trấn và báo cáo cho đơn vị quản lý biết để được hướng dẫn cấp lại biến hiệu.

Theo Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội, hiện nay, thành phố Hà Nội có tổng số 30 quận, huyện với 584 phường, xã, thị trấn, 839 đơn vị hành chính trực thuộc; diện tích tự nhiên là 3.325,12 km2, dân số trên 9 triệu người, tuy nhiên mật độ dân cư phân bố không đồng đều tập trung lớn tại khu vực nội thành, về phương tiện giao thông có 5,2 triệu xe máy, trên 1,2 triệu xe đạp, trên 11 nghìn xe đạp điện, xe máy điện (chưa kê sô lượng khoảng 10-15% các phương tiện ngoại tỉnh hoạt động).

Xem thêm: TP. HCM sẽ đấu thầu thêm 5 tuyến metro trong giai đoạn 2021-2025

Tin mới lên