Tài chính

Hà Nội: Doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế sẽ bị... lên tivi

Để tiếp tục các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ của các DN nợ kéo dài, chây ỳ, Cục thuế TP. Hà Nội phối hợp với Đài TH Hà Nội xây dựng phóng sự "Điểm mặt DN nợ thuế lớn".

Hà Nội: Doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế sẽ bị... lên tivi

Trong vòng 4 năm từ năm 2015 - 2018 ngành thuế Hà Nội đã thu giảm 9.411 tỷ tiền thuế nợ.

Cục thuế TP. Hà Nội cho biết, để tiếp tục các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ của các DN nợ kéo dài, chây ỳ, Cục thuế TP. Hà Nội phối hợp với Đài TH Hà Nội xây dựng phóng sự "Điểm mặt DN nợ thuế lớn". Trong phóng sự đợt 1, Cục thuế TP. Hà Nội thông tin về 4 Doanh nghiệp chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Cụ thể: Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội, Công ty TNHH XD Công trình Hoàng Hà, Công ty TNHH đá quý Thế giới, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5.

Phóng sự Đợt 1 sẽ được phát trên kênh HTV1 vào các khung giờ thứ 7 ngày 30/11/2019 phát sóng lúc 16h35’; Chủ nhật ngày 1/12/2019 phát sóng lúc 6h50’; Thứ hai ngày 2/12/2019: phát sóng lúc 14h50’ và chương trình thời sự lúc 18h30’.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, một trong những điểm nhấn trong công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn là chú trọng việc kiểm soát số liệu từ khâu kê khai, nộp thuế, ngăn chặn nợ mới phát sinh.

Ngay từ đầu năm, Cục thuế T.P Hà Nội đã giao nhiệm thu thu nợ đến từng lãnh đạo, từng cán bộ; phân ngưỡng các đơn vị nợ đến từng cấp để thực hiện đôn đốc; thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, phân tích, đánh giá, nhận định theo từng nhóm nợ, từng người nộp thuế để có biện pháp đôn đốc phù hợp. Đây được coi là giải pháp căn cơ, là tiền đề trong công tác đôn đốc thu nợ.

Các đơn vị quản lý thuế phải thực hiện xây dựng dữ liệu doanh nghiệp trọng điểm của đơn vị mình, trong đó chú trọng phân tích dòng tiền, nắm bắt sức khỏe doanh nghiệp để có giải pháp đôn đốc phù hợp, kịp thời.

Đồng thời, Cục thuế kiên quyết thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình, quy định. Đối với các trường hợp cưỡng chế hóa đơn không hiệu quả, không đảm bảo thu hồi số nợ vào NSNN, Cục thuế TP. Hà Nội tiến hành rà soát để thực hiện các bước xác minh thông tin áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo (kê biên tài sản, thu tiền từ bên thứ 3 và thu hồi Giấy phép kinh doanh).

Các trường hợp qua quá trình quản lý đánh giá có dấu hiệu chây ỳ (có dòng tiền luân chuyển nhưng không thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN), Cục thuế chuyển Thanh tra đột xuất, toàn diện để có cơ sở đánh giá, báo cáo đề xuất UBND TP và Tổng cục Thuế - Bộ Tài Chính các biện pháp cao hơn (thu hồi dự án, chuyển biện pháp cưỡng chế...).

Hàng tháng, Cục thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin về số nợ cụ thể của các DN thuộc trường hợp công khai trên website của cơ quan thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận DN chây ỳ, nợ kéo dài ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thu nợ trên địa bàn.

Tin mới lên