Bất động sản

Hà Nội kêu gọi đầu tư 28 dự án công viên, khu vui chơi giải trí

(VNF) – UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục 28 dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao do thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đầu tư.

Hà Nội kêu gọi đầu tư 28 dự án công viên, khu vui chơi giải trí

Thành phố Hà Nội vẫn đang thiếu công viên, khu vui chơi giải trí lớn

Theo đó, Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư các công viên, khu vui chơi thể dục thể thao nghiên cứu đề xuất nội dung, cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính đất đai, việc quản lý vận hành khai thác sau đầu tư, báo cáo UBND thành phố chấp thuận.

Trường hợp khu đất có 1 nhà đầu tư đề xuất phù hợp với quy hoạch và chính sách của thành phố về khuyến khích đầu tư công viên, khu vui chơi giải trí thể dục thể thao Thành phố giao nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiêt tỷ lệ 1/500 trình phê duyệt theo quy định. Sau khi quy hoạch chi tiêt được phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

Trường hợp khu đất có 2 nhà đầu tư đề xuất phù hợp với các nội dung trên, cơ quan quản lý nhà nước tổ chức lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Danh mục chi tiết 28 dự án:

Hà Nội kêu gọi đầu tư 28 dự án công viên, khu vui chơi giải trí ảnh 1

Hà Nội kêu gọi đầu tư 28 dự án công viên, khu vui chơi giải trí ảnh 2

Hà Nội kêu gọi đầu tư 28 dự án công viên, khu vui chơi giải trí ảnh 3

Tin mới lên