Đô thị

Hà Nội lập ban chỉ đạo xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai

(VNF) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định 2913-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Hà Nội lập ban chỉ đạo xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai

Hà Nội lập Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên, do bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư thường trực Thành ủy, làm trưởng Ban Chỉ đạo. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông làm phó trưởng Ban Thường trực; Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo sẽ có các ủy viên là giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng; lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, Thanh tra, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố và Công an thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố; giúp Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp với các cơ quan xây dựng cơ chế, chính sách; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp, báo cáo và phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trước đó, theo báo cáo của Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, có 96 dự án với diện tích 290,9ha đất, sau thanh tra chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai.

Trong khi đó, có 38 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật đầu tư; 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3ha đất, kiến nghị trình UBND TP. Hà Nội thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất (trong đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 10 dự án với tổng diện tích 177,7ha; có 19 dự án được UBND thành phố giao cho các sở, ngành thành phố làm rõ cơ sở pháp lý liên quan để xử lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật).

Bên cạnh đó, có 60 dự án với tổng diện tích 95ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng được UBND TP. Hà Nội quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng (chủ đầu tư phải nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng).

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội đã xác định số tiền tương ứng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian gia hạn 24 tháng với tổng số tiền 209,346 tỷ đồng.

Tin mới lên