Bất động sản

Hà Nội muốn chuyển đổi mục đích hơn 2.400ha đất trồng lúa để làm 1.456 công trình, dự án

(VNF) - UBND thành phố Hà Nội vừa trình HĐND thành phố quyết nghị thông qua danh mục 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích là 2.464,24ha.

Hà Nội muốn chuyển đổi mục đích hơn 2.400ha đất trồng lúa để làm 1.456 công trình, dự án

Hà Nội muốn chuyển đổi mục đích hơn 2.400ha đất trồng lúa để làm 1.456 công trình, dự án. (Ảnh minh hoạ)

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã trình HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 và dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình, tính đến 14/11/2022, số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 305 dự án với diện tích là 296,3ha. Ước tính đến 31/12, con số này sẽ tăng lên 342 dự án với diện tích 331,6ha

Trong khi đó, số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 1.557 dự án với diện tích 6.278ha. Ước tính đến 31/12, con số này sẽ là 1.783 dự án với 7.171,7ha.

Như vậy, so với kế hoạch, công tác thu hồi đất năm 2022 ước chỉ đạt 74,3%.

Theo UBND thành phố Hà Nội, nguyên nhân của việc này là do một số địa phương chưa thực sự có chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, một số dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, chính sách pháp luật đất đai thời kỳ còn nhiều tồn tại như tình trạng cho thuê, cho mượn không đúng quy định, lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép tại nhiều nơi.

Một số dự án chậm hoàn thiện các hồ sơ về quy hoạch đất đai; các dự án đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư chậm hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; các dự án ngoài ngân sách còn nhiều vướng mắc; còn chậm được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, theo UBND thành phố, có nguyên nhân từ chính sách, pháp luật về đất đai thay đổi qua các thời kỳ; quay định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm đất và chuyển mục đích sử dụng đất khác nhau dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, tại tờ trình, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất HĐND thành phố quyết nghị thông qua danh mục 2.737 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.357,4ha. Trong đó, số dự án thu hồi đất năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023 là 1.955 dự án với diện tích 6.849,84ha, gồm 1.778 dự án vốn ngân sách với diện tích 4.017,69ha và 177 dự án vốn ngoài ngan sách với diện tích 2.832,15ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, theo tờ trình, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của HĐND thành phố. 

Trong khi đó, các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2023.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng trình HĐND quyết nghị thông qua danh mục 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích là 2.464,24ha.

Tin mới lên