Tài chính

Hà Nội nêu 369 doanh nghiệp nợ thuế, VIPTOUP-TOGI nợ hơn 187 tỷ

(VNF) - Theo danh sách Cục Thuế Hà Nội mới công khai, Công ty Cổ phần VIPTOUP-TOGI nợ 187,17 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Hải Bình nợ hơn 49,74 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Sáng nợ hơn 18,1 tỷ đồng, Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Ngọc Lâm nợ hơn 21,9 tỷ đồng…

Hà Nội nêu 369 doanh nghiệp nợ thuế, VIPTOUP-TOGI nợ hơn 187 tỷ

Hà Nội công bố danh sách 369 doanh nghiệp nợ thuế, VIPTOUP-TOGI nợ tới hơn 187 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 369 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn với tổng số thuế hơn 409,5 tỷ đồng.

Trong đó, 6 doanh nghiệp nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với số nợ còn lại đến ngày 1/11 là 264,581 tỷ đồng; 306 doanh nghiệp nợ thuế, phí khả năng thu đến ngày 13/11 với số nợ 115,938 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 57 doanh nghiệp nợ thuế, phí khó thu với số nợ 29,048 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp nợ thuế lớn như Công ty Cổ phần VIPTOUP-TOGI nợ 187,17 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Hải Bình nợ hơn 49,74 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Sáng nợ hơn 18,1 tỷ đồng; Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Ngọc Lâm nợ hơn 21,9 tỷ đồng…

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết ngoài việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế, thì cơ quan thuế đồng thời đôn đốc kịp thời các khoản nợ đến hạn của những doanh nghiệp chây ì nợ thuế vào ngân sách nhà nước, đảm bảo sự công bằng trong việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Kết quả sau khi đăng công khai đã có hơn 80 doanh nghiệp nộp hơn 18,29 tỷ đồng.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây Tổng cục Thuế cho thấy, 10 tháng đầu năm, toàn ngành thuế thực hiện thu hồi nợ đọng ước đạt 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ước đạt 4.925 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 10/2021 ước đạt 29.080 tỷ đồng, trong đó, khoanh nợ là 25.682 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.398 tỷ đồng.

Trong 02 tháng cuối năm, cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách thì trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện nhiều giải pháp như: rà soát, nắm bắt nguồn thu; phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng 11, 12/2021 đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế, bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu, từ đó tham mưu lãnh đạo Tổng cục Thuế phương án điều hành thu ngân sách phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung đôn đốc, thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng; trong đó, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Danh sách các đơn vị nợ thuế, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên