Tài chính

Hà Nội: Ngành thuế sẽ cử cán bộ đến hỗ trợ quyết toán thuế ngay tại doanh nghiệp

(VNF) - Theo Cục Thuế Hà Nội, đối với những doanh nghiệp, tổ chức có số lượng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân lớn, cục thuế sẽ cử cán bộ thuế đến tận trụ sở của đơn vị để tiếp nhận hồ sơ, đồng thời bố trí cán bộ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế tại trụ sở các đơn vị có nhu cầu.

Hà Nội: Ngành thuế sẽ cử cán bộ đến hỗ trợ quyết toán thuế ngay tại doanh nghiệp

Hà Nội: Ngành thuế sẽ cử cán bộ đến hỗ trợ quyết toán thuế ngay tại doanh nghiệp.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết ngoài việc triển khai đồng loạt tháng đồng hành cùng người nộp thuế tại Văn phòng Cục và 30 Chi cục thuế, Cục Thuế Hà Nội còn triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế.

Cụ thể, ngoài việc triển khai đồng loạt tháng đồng hành cùng người nộp thuế tại Văn phòng Cục và 30 Chi cục thuế, Cục Thuế Hà Nội còn triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế gồm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các bước, các khâu trong công tác quản lý thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra, rà soát, kiểm soát hồ sơ trước khi mang đến nộp tại cơ quan thuế qua phương thức điện tử. Cục Thuế Hà Nội cũng cho hay đã mở mới và công khai các địa chỉ thư điện tử đặt tại các phòng quản lý phục vụ cho tháng đồng hành từ ngày 1/3/2019 – 5/4/2019 nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuộc các tổ chức do văn phòng cục thuế Hà Nội quản lý; phân luồng nhận hồ sơ ngay tại các phòng quản lý thuộc văn phòng cục đối với các đơn vị có từ 10 hồ sơ quyết toán thuế trở lên.

Về tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế tại trụ sở người nộp thuế, theo Cục Thuế Hà Nội, đối với những doanh nghiệp, tổ chức có số lượng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân lớn, cục thuế cử cán bộ thuế đến tận trụ sở của đơn vị để tiếp nhận hồ sơ, đồng thời bố trí cán bộ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế tại trụ sở các đơn vị có nhu cầu.

Theo đó, cá nhân người lao động của doanh nghiệp, tổ chức được hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế từ việc khai hồ sơ, kiểm tra, rà soát hồ sơ quyết toán thuế đến nộp hồ sơ đều được thực hiện tại nơi làm việc, không mất thời gian di chuyển, đi lại.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nôi, đối với những doanh nghiệp có số lượng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập các nhân lớn (từ 200 bộ trở lên), có nhu cầu, đăng ký với cơ quan thuế để được tiếp nhận theo kế hoạch.

Ngoài ra, cơ quan này cũng tổ chức rà soát, kiểm soát, phân loại hồ sơ ngay từ khâu đón tiếp người nộp thuế tại bộ phận 1 cửa nhằm tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế, để hướng dẫn người nộp thuế; thiết kế tờ hướng dẫn đặt tại bộ phận 1 cửa gồm các bước thực hiện kê khai, nộp thuế và chuẩn bị hồ sơ thuế dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tin mới lên