Tài chính

Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuế vi phạm

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế trực thuộc phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức thuế trong thi hành công vụ. Cán bộ, công chức nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuế vi phạm

Ảnh minh họa.

Văn bản của Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đã thường xuyên quán triệt, yêu cầu lãnh đạo các phòng, cán bộ công chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm soát giờ giấc làm việc của công chức, vẫn còn tình trạng đi muộn về sớm, không đảm bảo hiệu quả thời gian làm việc theo quy định.

Để chấm dứt tình trạng trên, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhất là Văn phòng cục thuế thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc đã được quy định tại Quy chế làm việc của Cục Thuế Hà Nội. Sử dụng hiệu quả giờ công lao động tại phòng làm việc, cũng như đi công tác tại đơn vị.

Cán bộ công chức phải thực hiện chấm vân tay theo quy định; các phòng đầu mối (tin học, tổ chức cán bộ, quản trị tài vụ…) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo danh sách chấm công, theo dõi chấm vân tay định kỳ.

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông; không vi phạm luật giao thông. Cục Thuế giao phòng Quản trị tài vụ theo dõi các trường hợp vi phạm để nhắc nhở, tổng hợp danh sách gửi phòng Tổ chức cán bộ để trừ điểm thi đua hàng quý.

Giao phòng Kiểm tra nội bộ chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật tại các đơn vị và đối với cán bộ công chức tại Văn phòng cục.

"Cục Thuế sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xem xét trách nhiệm liên đới đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình. Đề nghị các đồng chí trưởng phòng nâng cao vai trò giám sát, kiểm soát thực thi nhiệm vụ của công chức, chủ động phát hiện các trường hợp sai phạm tại đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời", văn bản nêu rõ.

Tin mới lên