Bất động sản

Hà Nội thông qua danh sách 2.497 dự án thu hồi đất trong năm 2022

(VNF) - HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua danh sách 2.497 dự án thu hồi đất năm 2022 với tổng diện tích 8.523,9ha.

Hà Nội thông qua danh sách 2.497 dự án thu hồi đất trong năm 2022

Hà Nội sẽ thu hồi đất 2.497 dự án trong năm 2022. (Ảnh: Anh Hùng)

Sáng 10/12, tại kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, 90/92 đại biểu có mặt đã tán thành thông qua danh mục dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thành phố.

Theo đó, danh mục dự án thu hồi đất trong năm 2022 có 2.497 dự án với tổng diện tích 8.523,9ha. Còn danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa có 717 dự án với tổng diện tích 1.256,21ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2022.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết; thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố giám sát thực hiện nghị quyết.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh, UBND thành phố có trách nhiệm tổng hợp trình HĐND thành phố tại các kỳ họp trong năm 2022.

Ước tính đến hết ngày 31/12/2021, thành phố thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 1.887 dự án với tổng diện tích 3.463,7ha, đạt 77,46% kế hoạch.

Trong đó, có 291 dự án có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 853,5ha; 1.596 dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất với diện tích 2.610,2ha.

Tin mới lên