Tiêu điểm

Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua Zalo

(VNF) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.

Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua Zalo

Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua Zalo.

UBND thành phố Hà Nội cho biết kế hoạch trên nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương để gửi những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Bên cạnh đó, thông qua ứng dụng Zalo, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, các sở/ban/ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, kế hoạch này cũng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2022, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị. Cơ sở dữ liệu được xây dựng đảm bảo tiếp nhận thông tin từ ứng dụng Zalo chuyển đến sau khi đã thực hiện phân loại đối với những phản ánh kiến nghị về quy định hành chính như: khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; hành vi, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, loại bỏ những phản ánh, kiến nghị không liên quan đến quy định hành chính như: quảng cáo, thông tin khiếu nại, tố cáo nặc danh…

Cơ sở dữ liệu điều chuyển thông tin, dữ liệu đến Hệ thống phản ánh, kiến nghị của thành phố và thực hiện đồng bộ hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý theo quy định, đảm bảo kết nối thông suốt, ổn định và an toàn, bảo mật thông tin với cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết, kết quả được thông báo tới người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị thông qua cơ sở dữ liệu phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND TP kết nối với ứng dụng Zalo.

Tin mới lên