Thị trường

Hà Tĩnh: Các khu kinh tế 'hút' trên 2.467 tỷ đồng từ 16 dự án đầu tư trong năm 2019

(VNF) - Thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết các khu kinh tế tại địa phương này đã thu hút 16 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 2.467 tỷ đồng trong năm 2019.

Hà Tĩnh: Các khu kinh tế 'hút' trên 2.467 tỷ đồng từ 16 dự án đầu tư trong năm 2019

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại cảng Vũng Áng

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án trong nước với số vốn đăng ký 2.072,714 tỷ đồng; 5 dự án đầu tư FDI với số vốn đăng ký 6,8 triệu USD; 3 dự án tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Khu công nghiệp Gia Lách với tổng vốn đầu tư 245 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn các Khu kinh tế (KKT) và Khu công nghiệp có 172 dự án còn hiệu lực. 

Trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng có 139 dự án, gồm 82 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 52.395,184 tỷ đồng; 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư 13,599 tỷ USD.
Khu kinh tế Cầu Treo hiện có 24 dự án với tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng; Khu công nghiệp Gia Lách có 9 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 885 tỷ đồng.

Năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn các khu kinh tế tỉnh đạt 7.210 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã thẩm định, chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) cho 15 dự án đầu tư với diện tích 39,51 ha. Trong đó, chấp thuận mới 8 dự án, điều chỉnh 7 dự án; cấp 16 giấy phép xây dựng cho các công trình, hạng mục công trình cho các nhà đầu tư trong năm 2019.

 

Tin mới lên