Bất động sản

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ chuyển đổi Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 từ than sang khí LNG

(VNF) - Tỉnh Hà Tĩnh đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia đối với dự án Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 bao gồm Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.1 và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.2 với tổng công suất 2.400MW từ nhiệt điện đốt than công nghệ truyền thống sang tổ hợp điện khí LNG.

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ chuyển đổi Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 từ than sang khí LNG

Phối cảnh dự án Trung tâm Điện lực Vũng Áng 3

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cho biết theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Khu kinh tế Vũng Áng được quy hoạch 4 dự án Nhà máy nhiệt điện than gồm Nhiệt điện Formosa, Vũng Áng I, Vũng Áng II và Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 - Hà Tĩnh (gồm 2 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.1 và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.2).

Hiện nay, dự án Nhiệt điện Vũng Áng I (1.200MW) và Nhiệt điện Formosa (650MW) đã đi vào vận hành, khai thác với tổng công suất là 1.850MW (trong quy hoạch là 2.450MW); Dự án Nhà máy Nhiệt điện II (1200MW) đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công.

Riêng dự án Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 - Hà Tĩnh (Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.1 và Nhà máy nhiện điện Vũng Áng 3.2) công suất 2.400MW, hiện nay chưa có nhà đầu tư.

Tại tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất chuyển đổi công nghệ dự án Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 gồm nhà máy nhiện điệt Vũng Áng 3.1 có công suất 02x600MW và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.2 có công suất 02x600MW), sử dụng nhiên liệu than trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh sang nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng LNG.

Điều chỉnh quy mô công suất Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.1 công suất 02x600MW (1.200 MW) sử dụng nhiên liệu than, vận hành vào năm 2024-2025 sang sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng LNG công suất 02x750MW (1.500 MW) vận hành vào năm 2025.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.2 công suất 02x600 MW (1.200MW) sử dụng nhiên liệu than, vận hành vào năm 2029-2030 sang sử dụng nhiên liệu khí nhiên thiên hóa lỏng LNG công suất 02x750MW (1.500 MW) vận hành vào năm 2029-2030; xem xét mở rộng quy mô thêm 1.500MW giai đoạn sau năm 2030.

Trước đó, trong báo cáo làm việc với Thủ tướng Chính phủ ngày 10/3/2020, tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương “cho phép Hà Tĩnh chuyển đổi Dự án Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 - Hà Tĩnh (Nhà máy nhiện điện Vũng Áng 3.1 và Nhà máy nhiện điện Vũng Áng 3.2) tại Khu kinh tế Vũng Áng sử dụng than sang sử dụng khí và nâng công suất lên gấp đôi... để đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư”.

Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 12/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, theo đó, đối với kiến nghị của Hà Tĩnh nêu trên:“trong khi chưa hoàn thành lập Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương xem xét theo Quy hoạch điện VII, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, đồng bộ và hiệu quả chung, hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 hiện đã có 6 nhà đầu tư có văn bản chính thức đề xuất với tỉnh Hà Tĩnh khảo sát, nghiên cứu đầu tư chuyển đổi sang sử dụng khí LNG bao gồm Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T - Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam; Tập đoàn Vingroup; Liên danh Công ty TNHH Siemens Gas & Power (CHLB Đức) - Công ty Samsung C&T (Hàn Quốc); Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng…

Tin mới lên