Tài chính

Habeco trình phương án trả hơn 551 tỷ đồng cổ tức năm 2020

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HoSE: BHN) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Habeco trình phương án trả hơn 551 tỷ đồng cổ tức năm 2020

Habeco trình phương án trả hơn 551 tỷ đồng cổ tức năm 2020

Theo đó, Habeco trình cổ đông phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 23,8%, tương đương số tiền dự chi là hơn 551 tỷ đồng.

Cổ đông Nhà nước với tỷ lệ sở hữu 81,79% có thể nhận về hơn 450 tỷ đồng cổ tức từ Habeco nếu kế hoạch phân phối lợi nhuận này được thông qua. Cổ đông chiến lược Carisberg Breweries A/S có thể nhận về hơn 95 tỷ đồng.

Ngoài ra, Habeco cũng trình cổ đông về việc ký kết hợp đồng mua bán hàng năm với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco (hợp đồng có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của công ty).

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý III của Habeco giảm gần 38% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.695 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn và các loại chi phí, công ty báo lãi sau thuế trong kỳ đạt 137 tỷ đồng, sụt giảm ở mức 60%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuân sau thuế của Habeco lần lượt đạt 5.006 tỷ đồng và 367,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 11% và giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Habeco, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng bia này, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng.

Năm 2021, Habeco lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt 5.392 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 255 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, dù kết quả có phần sụt giảm tuy nhiên lợi nhuận của Habeco vượt kế hoạch cả năm.

Cổ phiếu BHN của Habeco mở cửa phiên 16/12 ở mức giá 60.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 13.900 tỷ đồng.

Tin mới lên