M&A

HAG chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty V&H cho Thủy điện HAGL

(VNF) - Mặc dù việc chuyển nhượng đã diễn ra từ tháng 9 nhưng đến nay Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) mới công bố thông tin.

HAG chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty V&H cho Thủy điện HAGL

Theo đó, ngày 20/9 vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua việc chuyển nhượng 80% vốn điều lệ của Công ty TNHH V&H (Lào) do Hoàng Anh Gia Lai sở hữu cho bên có liên quan là Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hoàng Anh Gia Lai.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là công ty con do HAG sở hữu 99,4% vốn điều lệ. Người đại diện phần vốn góp của HAG tại Thuỷ điện Hoàng Anh Gia Lai là ông Võ Trường Sơn.

Ông Võ Trường Sơn cũng là Tổng giám đốc, thành viên HĐQT của Thuỷ điện Hoàng Anh Gia Lai, được uỷ quyền thực hiện việc chuyển nhượng vốn nói trên.

Hoàng Anh Gia Lai giải trình về việc công bố thông tin chậm là do sơ suất và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu đầu tư sang Lào từ năm 2007 với 4 lĩnh vực chính gồm: cao su, khoáng sản, thủy điện, mía đường.

Bên cạnh dự án lớn trên, Hoàng Anh Gia Lai cũng không ngừng triển khai đầu tư nhiều dự án khác trên thị trường Lào như: sân bay, dự án trung tâm thương mại, bệnh viện, căn hộ, văn phòng cho thuê ở thủ đô Viêng Chăn, nhà máy chế biến gỗ Attapeu, dự án mỏ sắt và đồng tại Sê Kong..

Hiện, Hoàng Anh Gia Lai chưa công bố kết quả kinh doanh quý III. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -516,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -728,17 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo tài chính còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc “Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu”.

Căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HoSE đã tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo.

Tin mới lên