Tài chính

HAGL Agrico dự tính phát hành 2.217 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 0%

(VNF) - Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu HNG của HAGL Agrico sẽ được 1 quyền mua, cứ 4.000 quyền mua thì được mua 1 trái phiếu chuyển đổi. 2.217 tỷ thu về dự kiến sẽ được dùng để đầu tư vào cây ăn trái (1.137 tỷ) và tái cơ cấu tài chính (1.080 tỷ).

HAGL Agrico dự tính phát hành 2.217 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 0%

HAGL Agrico sẽ phát hành 2.217 tỷ đồng trái phiếu bắt buộc chuyển đổi

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018.

Theo tờ trình, loại trái phiếu được chào bán là trái phiếu chuyển đổi bắt buộc, không có tài sản đảm bảo. Hình thức trái phiếu là trái phiếu ghi sổ, phát hành bằng Đồng Việt Nam.

Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến là 221.710 trái phiếu với giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị chào bán theo đó là 2.217 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 1 năm. Lãi suất trái phiếu là 0%. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, nghĩa là 1 trái phiếu sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, cứ 4.000 quyền mua thì được mua 1 trái phiếu chuyển đổi.

Phía HAGL Agrico cho biết, sau khi hoàn tất đợt chào bán trái phiếu chuyển đồng, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái (1.137 tỷ đồng) và tái cơ cấu tài chính (1.080 tỷ đồng).

Tin mới lên