Tài chính

HAGL Agrico lãi 1.048 tỷ nửa đầu 2017, hồi tố lỗ thêm 750 tỷ năm 2016

(VNF) – Mặc dù lãi sau thuế tới 1.048 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017 nhưng xét về bản chất, HAGL Agrico chỉ lãi khoảng 300 tỷ đồng do phải hồi tố lỗ thêm 750 tỷ đồng trong năm 2016. Nguyên nhân đến từ việc công ty này ghi nhận lại thu nhập từ hoạt động thanh lý mảng mía đường trong năm 2017 thay vì năm 2016.

HAGL Agrico lãi 1.048 tỷ nửa đầu 2017, hồi tố lỗ thêm 750 tỷ năm 2016

Việc thay đổi kỳ ghi nhận thu nhập từ thanh lý mảng mía đường đã khiến HAGL lãi nghìn tỷ trong nửa đầu năm 2017, đồng thời là nguyên nhân khiến HAGL phải hồi tố lỗ thêm 750 tỷ trong năm 2016

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, theo đó, doanh thu thuần của HAGL Agrico trong nửa đầu năm 2017 đạt 1.744 tỷ đồng, giảm 32,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Đóng góp lớn nhất cho doanh thu HAGL Agrico là mảng bán trái cây khi đem về 808 tỷ đồng. Tiếp đến là mảng bán bò đem về 436 tỷ đồng, bán mủ cao su đem về 212 tỷ đồng. Còn lại các mảng bán sản phẩm, hàng hóa (182 tỷ đồng), bán các sản phẩm ngành đường (80,7 tỷ đồng), cung cấp dịch vụ khác (16,5 tỷ đồng), thu từ căn hộ (7,9 tỷ đồng).

Về giá vốn, ngoài trừ mảng trái cây, các mảng kinh doanh của HAGL Agrico có tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần khá cao, khiến lợi nhuận gộp bị bào mòn khá nặng. Tổng lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2017 của HAGL Agrico là 569 tỷ đồng thì 75% trong số đó là đến từ mảng trái cây.

Kỳ này, HAGL Agrico đột ngột ghi nhận tới 1.176 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, trong đó, 978 tỷ đồng là thu nhập từ thanh lý khoản đầu tư. Khoản thanh lý này nhiều khả năng xuất phát từ thương vụ HAGL Agrico bán mảng mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công.

Về chi phí, công ty bầu Đức đang cho thấy tình hình ngày càng sút kém hơn. Chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu nửa đầu năm 2017 của HAGL Agrico lên tới 399 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ 2016. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đột ngột tăng gấp 2,7 lần, lên 257 tỷ đồng. Duy chỉ có chi phí bán hàng vẫn ở mức thấp 38,1 tỷ đồng, giảm 15%.

Kết thúc nửa đầu năm 2017, HAGL Agrico ghi nhận 1.048 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, khác xa mức lỗ 518 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xét trên thực tế, HAGL Agrico không lãi nhiều đến thế.

Cụ thể, việc ghi nhận 978 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý khoản đầu tư (bán mảng mía đường cho Thành Thành Công) trong nửa đầu năm 2017 đã khiến HAGL Agrico phải điều chỉnh hồi tố lại số liệu năm 2016, do trong năm 2016, HAGL Agrico đã ghi nhận thu nhập từ thanh lý khoản đầu tư (bán mảng mía đường cho Thành Thành Công).

Sở dĩ có chuyện này là bởi, từ ngày 31/8/2016, HAGL Agrico đã bàn giao các chức vụ chủ chốt của nhóm công ty mía đường cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc nhóm công ty mía đường cho Thành Thành Công.

Mặc dù HAGL Agrico và Thành Thành Công chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng mảng mía đường nhưng trên cơ sở những bàn giao trên, ban lãnh đạo HAGL Agrico quyết định ghi nhận thu nhập từ thanh lý mảng mía đường ngay trong năm 2016 thay vì đợi chính thức hoàn tất chuyển nhượng.

Ngày 22/5/2017, HAGL Agrico đã chính thức chuyển nhượng 100% sở hữu mảng mía đường cho Thành Thành Công. Trước tình hình này, ban lãnh đạo HAGL Agrico lại xem xét lại và quyết định ghi nhận thu nhập từ thanh lý mảng mía đường vào nửa đầu năm 2017 thay vì năm 2016.

Vì rằng khoản thanh lý này được ghi nhận vào năm 2017 nên HAGL Agrico buộc phải hồi tố số liệu, tức bỏ đi các ghi nhận từ việc thanh lý mảng mía đường, trong đó có thu nhập đã ghi nhận trong năm 2016. Mất đi khoản thu nhập từ thanh lý mảng mía đường này, năm 2016, HAGL Agrico phải hồi tố lỗ thêm 750 tỷ đồng.

Tựu chung, về bản chất, HAGL chỉ lãi khoảng 300 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, do phải trừ đi 750 tỷ đồng lỗ hồi tố.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 34.288 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty này vẫn tập trung ở Tài sản dở dang dài hạn (12.859 tỷ đồng), Tài sản cố định (6.702 tỷ đồng) và Các khoản phải thu ngắn hạn (4.940 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2017 của HAGL Agrico đạt 10.521 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 23.766 tỷ đồng, giảm 6%, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 18.078 tỷ đồng, giảm 12,7%.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên