Tài chính

HAGL Agrico: Tiếp tục lỗ 127 tỷ, doanh thu bán bò giảm mạnh

(VNF) – HAGL Agrico tiếp tục lỗ thêm 127 tỷ đồng trong quý III/2016. Trong khi đó, mảng kinh doanh được xem là cứu cánh của doanh nghiệp này là mảng bán bò chỉ ghi nhận mức doanh thu 767 tỷ đồng, giảm 44% so với quý III/2015.

HAGL Agrico: Tiếp tục lỗ 127 tỷ, doanh thu bán bò giảm mạnh

Doanh thu mảng bán bò của HAGL Agrico giảm mạnh trong quý III/2016

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016, theo đó, doanh thu thuần của công ty này đạt mức 981 tỷ đồng trong quý III/2016, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2015.

Hầu hết các mảng kinh doanh của HAGL Agrico trong quý III/2016 đều giảm doanh thu so với cùng kỳ 2015, đáng chú ý nhất là doanh thu bán bò giảm mạnh. Tuy nhiên, khá bất ngờ là doanh thu mủ cao su của HAGL đã tăng so với quý III/2015.

Cụ thể, doanh thu bán đường của HAGL Agrico giảm từ mức 254 tỷ đồng quý III/2015 xuống mức 92,1 tỷ đồng trong quý III/2016, tương đương mức giảm 64%. Trong khi đó, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa cũng giảm mạnh 35%, xuống còn 65,4 tỷ đồng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm từ mức 34,6 tỷ đồng quý III/2015 xuống còn 13,4 tỷ đồng quý III/2016, tương đương mức giảm 61%. Đồng thời, doanh thu bán căn hộ cũng giảm mạnh 59%, xuống còn 8,3 tỷ đồng.

Doanh thu bán bò của HAGL Agrico giảm mạnh từ mức 1.378 tỷ đồng quý III/2015 xuống còn 767 tỷ đồng quý III/2016, tương đương mức giảm 44%. Vài năm gần đây, bán bò được xem là mảng kinh doanh cứu cánh của HAGL Agrico khi đem lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho công ty này.

Cũng trong quý III/2016, HAGL Agrico không ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng xây dựng và doanh thu bán bắp.

Riêng mảng kinh doanh mủ cao su, công ty này đã ghi nhận mức tăng 17%, từ mức 30,3 tỷ đồng quý III/2015 lên mức 35,5 tỷ đồng quý III/2016.

Doanh thu bán bò của HAGL Agrico giảm mạnh

Mảng kinh doanh bò thịt vốn được xem là cứu cánh của HAGL Agrico lại ghi nhận mức doanh thu giảm mạnh 44% trong quý III/2016

Cùng với sự sụt giảm mạnh về doanh thu, giá vốn và tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của HAGL Agrico cũng giảm mạnh. Cụ thể, giá vốn của HAGL Agrico quý III/2016 ở mức 913 tỷ đồng, chiếm 93% doanh thu thuần. Trong khi đó, giá vốn quý III/2015 của công ty này ở mức 1.333 tỷ đồng, chiếm 72,2% doanh thu thuần.

Chi phí lãi vay tiếp tục bào mòn lợi nhuận của HAGL Agrico. Chỉ tính riêng trong quý III/2016, chi phí lãi vay của công ty này đã là 179 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ 2015.

Do doanh thu giảm mạnh nên chi phí bán hàng của HAGL Agrico cũng giảm theo, từ mức 36,7 tỷ đồng quý III/2015 xuống mức 17,9 tỷ đồng quý III/2016, tương đương mức giảm 51%. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh, từ mức 26,8 tỷ đồng lên mức 40,1 tỷ đồng, tương đương mức tăng 50%.

Đồng thời, quý III/2016, HAGL Agrico cũng ghi nhận lợi nhuận khác khá cao, ở mức 48,5 tỷ đồng, chủ yếu là đến từ hoạt động thanh lý tài sản.

Kết thúc quý III/2016, HAGL Agrico lỗ thêm 127 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, công ty này lỗ tổng cộng 686 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/09/2016, HAGL Agrico chỉ còn có 110 tỷ đồng tiền mặt, bằng 1/3 con số hồi đầu năm. Các khoản phải thu lên ngắn hạn đến 4.636 tỷ đồng, tăng 19%, trong khi các khoản phải thu dài hạn cũng lên đến 2.231 tỷ đồng, tăng 61% so với hồi đầu năm.

Hàng tồn kho của HAGL Agrico giảm khá mạnh từ mức 2.971 tỷ đồng xuống còn 1.784 tỷ đồng sau 9 tháng, nghĩa là giảm 1.187 tỷ đồng, tương đương mức giảm 40%. Mức giảm này chủ yếu là do giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong hoạt động nuôi bò thịt với mức giảm 1.313 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của HAGL Agrico tính đến hết ngày 30/09/2016 ở mức 19.836 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay cả ngắn hạn và dài hạn của công ty này ở mức 13.286 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với con số ở thời điểm 9 tháng trước đó.

Vốn chủ sở hữu của HAGL Agrico hiện ở mức 10.618 tỷ đồng, tăng 739 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương mức tăng 7,5%.

Tin mới lên