Tài chính

HAGL Agrico tính phát hành gần 150 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn và hoán đổi nợ

(VNF) – HAGL Agrico lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung vốn lưu động; đồng thời phát hành 119,7 cổ phiếu cho 1 tổ chức và 3 cá nhân để hoán đổi nợ.

HAGL Agrico tính phát hành gần 150 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn và hoán đổi nợ

Bầu Đức quyết định tăng lượng phát hành lên gấp 3 lần so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán riêng lẻ gần 150 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn và hoán đổi nợ vay.

Trước đó, ĐHĐCĐ HAGL Agrico đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật chứng khoán, các đợt chào bán phải cách nhau ít nhất 6 tháng. Trong khi đó, với kế hoạch tái cơ cấu và cải thiện tình hình tài chính gấp rút hiện nay của công ty, HAGL Agrico dự kiến phải thực hiện việc phát hành riêng lẻ bổ sung ngay tiếp đó.

Vì vậy, theo phía HAGL Agrico, nếu thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo ĐHĐCĐ trước đó và tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ bổ sung thì việc tái cơ cấu sẽ bị kéo dài qua năm 2018.

Để việc tái cơ cấu các khoản nợ vay phù hợp với dòng tiền hoạt động và giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT HAGL Agrico đề nghị ĐHĐCĐ không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ như trước đó, thay vào đó là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới.

Theo phương án mới, sẽ có tổng công 149,7 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico được phát hành riêng lẻ, trong đó, 30 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho dưới 10 nhà đầu tư với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được 300 tỷ đồng dự kiến sẽ sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

119,7 triệu cổ phiếu còn lại được chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ (chiếm 15,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành), nhằm giảm nợ vay và áp lực tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn, cải thiện cơ cấu vốn.

Mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ hoán đổi tương đương là 1:10.000 (nghĩa là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ).

Lượng cổ phiếu này dự kiến sẽ phát hành cho 1 tổ chức là Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai với giá trị nợ được hoán đổi là 500 tỷ đồng và 3 cá nhân mỗi người 232 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ được hoán đổi dự kiến là gần 1.200 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hai đợt phát hành này dự kiến sẽ tiến hành ngay trong năm 2017. Vốn cổ phần dự kiến sẽ tăng thêm 1.497 tỷ đồng, lên hơn 9.168 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Tin mới lên