Tài chính

HAGL báo lãi ròng quý I/2018 vỏn vẹn 2,6 tỷ đồng, không còn doanh thu từ bán bò

(VNF) – Quý I/2018, HAGL ghi nhận lãi ròng không đáng kể, chỉ 2,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, kỳ này, HAGL không ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán bò do "không ưu tiên nguồn vốn lưu động tài trợ cho ngành bò mà tập trung dành cho mảng cây ăn trái, chỉ duy trì đàn bò ở mức đủ cung cấp phân hữu cơ cho mảng trồng trọt".

HAGL báo lãi ròng quý I/2018 vỏn vẹn 2,6 tỷ đồng, không còn doanh thu từ bán bò

HAGL không còn doanh thu từ bán bò

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018, theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HAGL trong kỳ tăng 203 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, đạt 1.027 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu trái cây tăng 333 tỷ đồng (quý I/2017: 156 tỷ đồng; quý I/2018: 489 tỷ đồng). Theo đại diện HAGL, nguyên nhân tăng là do kỳ này diện tích thu hoạch các loại cây ăn trái tăng lên so với quý I/2017 và thêm phần diện tích trái cây thu hoạch từ Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng.

Doanh thu bán ớt đạt 93 tỷ đồng (quý I/2017: chưa phát sinh; quý I/2018: 93 tỷ đồng). Nguyên nhân là do HAGL bắt đầu trồng và thu hoạch ớt từ quý IV năm 2017.

Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác tăng 10 tỷ đồng (quý I/2017: 320 tỷ đồng; quý I/2018: 330 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do tăng dịch vụ cho thuê dự án khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai – Myanmar.

Doanh thu căn hộ tăng 2 tỷ đồng (quý I/2017: 7 tỷ đồng; quý I/2018: 9 tỷ đồng); chủ yếu do bán căn hộ Hoàng Anh Đắk Lắk.

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 21 tỷ đồng (quý I/2017: 88 tỷ đồng; quý I/2018: 67 tỷ đồng); do HAGL tập trung vào các sản phẩm cây ăn trái.

Doanh thu bán mủ cao su giảm 19 tỷ đồng (quý I/2017: 57 tỷ đồng; quý I/2018: 38 tỷ đồng).

Doanh thu bán bò giảm 196 tỷ đồng (quý I/2017: 196 tỷ đồng; quý I/2018: không phát sinh). Nguyên nhân chủ yếu là do HAGL không ưu tiên nguồn vốn lưu động tài trợ cho ngành bò mà tập trung dành cho mảng cây ăn trái, chỉ duy trì đàn bò ở mức đủ cung cấp phân hữu cơ cho mảng trồng trọt.

Tựu chung, quý I/2018, lợi nhuận gộp của HAGL tăng 260 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 119% so với cùng kỳ năm 2017, lên 479 tỷ đồng.

Trong kỳ, HAGL ghi nhận 265 tỷ đồng doanh thu tài chính trong quý I/2018, tăng 119 tỷ so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, lãi cho vay tăng 62 tỷ, lãi thanh lý khoản đầu tư tăng 46 tỷ (chủ yếu là khoản lãi từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Heygo và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai), lãi chênh lệch tỷ giá tăng 13 tỷ, các khoản khác giảm 2 tỷ.

Về chi phí, chi phí hoat động tài chính trong kỳ tăng 143 tỷ lên 396 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu tăng 125 tỷ, lỗ từ chênh lệch tỷ giá tăng 5 tỷ, các khoản khác tăng 12 tỷ.

Song song, chi phí bán hàng quý I/2018 tăng 10 tỷ lên 39,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55 tỷ lên 156 tỷ đồng; chi phí khác tăng 100 tỷ đồng lên 107 tỷ (do trong kỳ HAGL đã thực hiện xóa sổ các tài sản hoạt động không hiệu quả).

Kết thúc quý I/2018, lợi nhuận sau thuế của HAGL đạt 56,6 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (lãi ròng) chỉ vỏn vẹn 2,6 tỷ đồng, còn lại 54 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát.

Tin mới lên