Tài chính

HAGL bị phạt hàng trăm triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch

(VNF) - Tổng số tiền phạt của Hoàng Anh Gia Lai là 245 triệu đồng vì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

HAGL bị phạt hàng trăm triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch

HAGL bị phạt hàng trăm triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG).

Theo đó, HAGL bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, cụ thể trong năm 2021 công ty có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân.

HAGL bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đối với tài liệu sử dụng trong ĐHCĐ thường niên năm 2022 (báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã kiểm toán) và nghị quyết HĐQT số 0201/21/NQHĐQT-HAGL ngày 2/1/2021 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021.

Cũng theo quyết định của UBCKNN, HAGL bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật. Theo đó, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Tổng số tiền phạt của Hoàng Anh Gia Lai là 245 triệu đồng vì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

HAGL mới đây đã công bố tình hình kinh doanh tháng 7 với doanh thu thuần đạt đạt 393 tỷ đồng, trong đó ngành chăn nuôi thu về 145 tỷ đồng, ngành cây ăn trái thu 186 tỷ đồng, ngành phụ trợ thu về 62 tỷ đồng.

Tháng 7, HAGL đã tiêu thụ 23.432 con heo thịt, 28.986 tấn cây ăn trái với 18.687 tấn chuối xuất khẩu và 10.299 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc.

Lợi nhuận sau thuế trong tháng 7 đạt 125 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 6 năm nay, biên lợi nhuận sau thuế của HAGL đạt gần 32%.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, công ty tiêu thụ 105.961 con heo thịt, 138.792 tấn cây ăn trái (bao gồm 100.255 tấn chuối xuất khẩu và 38.537 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc).

Doanh thu thuần 7 tháng ghi nhận 2.260 tỷ đồng. Trong đó, ngành cây ăn trái đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu tổng doanh thu với 1.280 tỷ, mảng chăn nuôi 584 tỷ và ngành phụ trợ đem về 396 tỷ doanh thu.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế 7 tháng của công ty đạt 657 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch đề ra cả năm.

Tin mới lên