Tài chính

HAGL: Doanh thu quý III giảm 42%, các khoản phải thu tăng mạnh

(VNF) – HAGL ghi nhận mức doanh thu thuần 1.253 tỷ đồng trong quý III/2016, giảm 42% so với cùng kỳ 2015. Trong khi đó, các khoản phải thu của công ty này tăng mạnh, đặt ra thêm nghi ngại về vấn đề dòng tiền của HAGL.

HAGL: Doanh thu quý III giảm 42%, các khoản phải thu tăng mạnh

Doanh thu quý III/2016 giảm mạnh so với cùng kỳ, trong khi các khoản phải thu tăng mạnh

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ghi nhận mức doanh thu thuần 1.253 tỷ đồng trong quý III/2016, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh thu của HAGL là do doanh thu bán bò quý III/2016 của công ty này giảm tới 44% so với quý III/2015. Bán bò là mảng kinh doanh đem lại doanh thu chính của HAGL, chiếm 64% doanh thu tính riêng trong quý III/2015 và chiếm 61,2% doanh thu tính riêng trong quý III/2016.

Trong khi đó, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa của HAGL giảm mạnh 58% so với quý III/2015, đạt mức 99,6 tỷ đồng trong quý III/2016. Đồng thời, doanh thu từ các sản phẩm ngành đường cũng giảm mạnh 60%, đạt mức 92,6 tỷ đồng.

Doanh thu căn hộ quý III/2016 của HAGL cũng kém khả quan khi chỉ ghi nhận mức doanh thu 19,8 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thêm vào đó, công ty này không ghi nhận doanh thu bán bắp và doanh thu bán bất động sản đầu tư trong quý III/2016.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng trong doanh thu của HAGL. Chẳng hạn như doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này đạt mức 238 tỷ đồng trong quý III/2016, tăng 23% so với cùng kỳ 2015. Trong khi doanh thu bán mủ cao su tăng 18%, đạt mức 35,5 tỷ đồng.

Doanh thu bán bò của HAGL giảm mạnh

Doanh thu thuần quý III/2016 của HAGL giảm tới 42% so với cùng kỳ 2015, trong đó, doanh thu bán bò giảm tới 44%

Song song với việc lợi nhuận thuần giảm mạnh, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của HAGL trong quý III/2016 cũng tăng cao, từ mức 70,6% quý III/2015 lên mức 85,2%. Do vậy mà lợi nhuận gộp của công ty này chỉ còn vỏn vẹn 185 tỷ đồng quý III/2016, giảm tới 71% so với cùng kỳ năm 2015.

Quý III/2016, HAGL tiếp tục ghi nhận chi phí lãi vay ở mức cao là 377 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2015. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 25%, đạt mức 35,7 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 27%, đạt mức 81,9 tỷ đồng.

Cũng trong quý III/2016, HAGL tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận khác đáng kể, ở mức 41 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động thanh lý tài sản.

Kết thúc quý III/2016, HAGL tiếp tục lỗ trước thuế thêm 69,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, HAGL lỗ trước thuế tổng cộng 1.187 tỷ đồng.

Một điểm cũng rất đáng chú ý khác trong tình hình tài chính của HAGL là việc các khoản phải thu ngắn hạn của công ty này tăng tới 1.760 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tương đương mức tăng 21% so với hồi đầu năm. Nếu tính riêng trong 3 tháng quý III/2016, các khoản phải thu ngắn hạn của HAGL tăng tới 2.348 tỷ đồng.

Các khoản phải thu HAGL tăng mạnh

Các khoản phải thu ngắn hạn của HAGL tăng mạnh, đặt ra thêm nghi ngại về vấn đề dòng tiền của công ty này

Nguyên nhân các khoản phải thu ngắn hạn của HAGL tăng mạnh chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 1.433 tỷ đồng và các khoản phải thu về cho vay tăng 1.319 tỷ đồng trong 9 tháng qua.

Điều này đặt ra nghi ngại cho kết quả kinh doanh thực tế của HAGL, bởi công ty này ghi nhận doanh thu trên sổ sách, nhưng một phần không nhỏ doanh thu này lại tồn tại dưới dạng các khoản phải thu mà chưa, thậm chí là không đem về dòng tiền thật.

Thêm vào đó, việc các khoản phải thu về cho vay tăng mạnh trong khi đối tượng cho vay lại quá nhiều, từ công ty liên kết, công ty liên quan cho đến các tổ chức, cá nhận khác, cũng đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả, tính minh bạch và khả năng thu hồi các khoản cho vay của HAGL.

Điều này càng gây lo ngại hơn trong bối cảnh HAGL vẫn gặp khó khăn rất lớn về dòng tiền, đang ngày càng khiến kinh doanh trì trệ và khiến công ty này cực kỳ khó khăn trong vấn đề trả nợ.

Tính đến hết ngày 30/09/2016, các khoản phải thu ngắn hạn của HAGL lên đến 10.299 tỷ đồng, chiếm tới 20% tổng tài sản. Trong khi đó, nợ vay ngắn hạn của công ty này tăng tới 3.973 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, chủ yếu là do nợ vay dài hạn trái phiếu đến hạn trả nhưng không trả được chuyển sang.

Hiện tổng nợ vay của HAGL đang ở mức 25.848 tỷ đồng, gấp 1,48 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, 12.270 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn, chiếm 47% tổng nợ vay, còn lại là nợ vay dài hạn.

Tin mới lên