Tài chính

HAGL hoán đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu: Bất ngờ với tên trái chủ

(VNF) – HAGL đã thực hiện hoán đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu thành 137,5 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, tên trái chủ bất ngờ không phải là Northbrooks Investments Pte Ltd mà là 6 cá nhân.

HAGL hoán đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu: Bất ngờ với tên trái chủ

Chủ nhân của 1.100 tỷ đồng trái phiếu của HAGL không phải là Northbrooks Investments Pte Ltd mà là 6 cá nhân

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố Nghị quyết số 0506/17/NQHĐQT-HAGL, theo đó, Hội đồng Quản trị HAGL đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/5/2017.

Cụ thể, ngày 6/6, HAGL đã thực hiện chuyển đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu lấy 137,5 triệu cổ phiếu HAG của HAGL, tương ứng với giá chuyển đổi là 8.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá) theo đó là 1.375 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trái chủ thực hiện chuyển đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu lấy 137,5 triệu cổ phiếu HAG này không phải là Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP - đơn vị thành viên của Temasek) mà là 6 cá nhân.

6 trái chủ cá nhân nhận chuyển đổi lần này bao gồm: bà Trần Cẩm Nhung với 190,666 tỷ đồng trái phiếu, ông Ngô Văn Vương với 58,667 tỷ đồng trái phiếu, bà Phùng Thị Tuyết với 186,998 tỷ đồng trái phiếu, ông Phạm Việt Hùng với 262,667 tỷ đồng trái phiếu, ông Dương Anh Tuấn với 195,656 tỷ đồng trái phiếu và bà Nguyễn Thị Hường với 205,346 tỷ đồng trái phiếu.

Được biết, 1.100 tỷ đồng trái phiếu trên ban đầu là trái phiểu chuyển đổi mà HAGL phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd vào ngày 31/08/2010. Giá chuyển đổi ban đầu là trên 67.000 đồng/cổ phiếu, sau đó điều chỉnh giảm còn trên 39.000 đồng/cổ phiếu.

Đến năm 2015, mức giá chuyển đổi lại được điều chỉnh xuống còn 25.000 đồng/cổ phiếu và tiếp tục giảm xuống còn trên 19.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, mức giá chuyển đổi được ấn định trong khoảng giá 5.200 đồng – 19.645 đồng/cổ phiếu và chính thức thực hiện chuyển đổi với mức giá 8.000 đồng/cổ phiếu.

Việc tên trái chủ không phải là Northbrooks Investments Pte Ltd mà là 6 cá nhân cho thấy Northbrooks Investments Pte Ltd đã chuyển nhượng trái phiếu cho 6 cá nhân này trước khi thực hiện hoán đổi Hiện chưa rõ 6 cá nhân trên có phải là người của Northbrooks Investments Pte Ltd hoặc có liên quan đến lãnh đạo HAGL hay không.

Bên cạnh thông tin về chuyển đổi trái phiếu, Nghị quyết của HAGL cũng thông qua tăng vốn điều lệ vào ngày chuyển đổi 6/6 tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành trị giá 1.375 tỷ đồng.

Tin mới lên