Tài chính

HAGL: 'Tình hình thu hồi công nợ từ nhóm An Phú đã được cải thiện'

(VNF) - Phía HAGL cho hay tình hình thu hồi các khoản công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn từ nhóm An Phú năm 2018 đã được cải thiện so với năm 2017 và HAGL sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi công nợ trên trong thời gian tới. Trước đó, kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đã có ý kiến ngoại trừ về các khoản công nợ có giá trị hàng nghìn tỷ đồng này.

HAGL: 'Tình hình thu hồi công nợ từ nhóm An Phú đã được cải thiện'

HAGL: 'Tình hình thu hồi công nợ từ nhóm An Phú đã được cải thiện'

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đã có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú với tổng giá trị gần 7.594 tỷ đồng.

Cụ thể, kiểm toán viên cho biết chưa đủ bằng chứng để xác định khả năng thu hồi tổng số dư tính đến ngày 31/12/2019 là 2.593 tỷ đồng.

HAGL mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giải trình một số chi tiết quan trọng về ý kiến kiểm toán ngoại trừ mà kiểm toán đưa ra liên quan đến công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn từ các bên liên quan của  Đầu tư Bất Động sản An Phú (Nhóm An Phú).

Phía HAGL cho hay, đối với số dư chưa xác định chắc chắn khả năng thu hồi, tập đoàn đánh giá đủ khả năng thu hồi.

Tuy nhiên, do bị giới hạn phạm vi nên kiểm toán viên không thể kiểm tra được hết và đáng giá đầy đủ khả năng thu hồi trên và đưa ra ý kiến ngoại trừ với số tiền phải thu là hơn 2.593 tỷ đồng.

HAGL nhận định tổng số dư các khoản công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn của nhóm An Phú và tổng ý kiến ngoại trừ về việc xác định khả năng thu hồi trên ý kiến kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 đã có sự cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, tổng nợ phải thu giảm 2.975 tỷ đồng, tổng số ngoại trừ về xác định khả năng thu hồi giảm 1.431 tỷ đồng.

Lãnh đạo HAGL cho hay tình hình thu hồi các khoản công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn từ nhóm An Phú năm 2018 đã được cải thiện so với năm 2017 và HAGL sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi công nợ trên trong thời gian tới.

Công ty của bầu Đức cho biết thêm, nếu vào 31/12/2017, công ty phải trích lập dự phòng một khoản nào đó cho các khoản phải thu này thì đến cuối năm 2018 doanh nghiệp phải hoàn nhập dự phòng một phần do khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu đã được cải thiện.

Tin mới lên