Tài chính

Hai 'đại gia' chứng khoán đồng loạt báo lãi giảm mạnh trong quý I/2019

(VNF) - Trong khi lợi nhuận quý I/2019 của SSI chỉ bằng 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái thì với HSC, con số này chỉ là 1/4.

Hai 'đại gia' chứng khoán đồng loạt báo lãi giảm mạnh trong quý I/2019

Hai 'đại gia' chứng khoán đồng loạt báo lãi giảm mạnh trong quý I/2019

Hai công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam là Công ty Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) và Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa đồng loạt công bố báo cáo tài chính với kết quả lợi nhuận kém khả quan.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2019 của SSI, quý vừa qua, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 239 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu môi giới suy giảm là nguyên nhân quan trọng nhất khiến lợi nhuận của SSI giảm mạnh. Quý I/2019, công ty chứng khoán này ghi nhận 153 tỷ đồng doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán, giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, doanh thu ttừ các tài sản tài chính FVTPL cũng giảm khá mạnh, từ 256 tỷ đồng về 145 tỷ đồng, tương đương giảm 43%.

Tựu chung, tổng doanh thu hoạt động quý I/2019 của SSI giảm 31% xuống 696 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động giảm mạnh hơn với mức 44%, xuống còn 244 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay kỳ này của SSI lại tăng tới 46% lên 170 tỷ đồng. Cũng trong kỳ, SSI không còn ghi nhận khoản thu nhập đột biến 55 tỷ đồng như quý I/2018, "góp phần" khiến lợi nhuận SSI giảm mạnh trong quý I/2019.

Với HSC, lợi nhuận quý I/2019 của công ty chứng khoán này còn giảm mạnh hơn cả SSI. Cụ thể, quý vừa qua, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế chỉ 102 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 con số cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu quý I/2019 của HSC giảm tới 65% về mức 293 tỷ đồng, là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này

Theo giải trình từ phía HSC, hoạt động đầu tư tự doanh của công ty trong điều kiện thị trường quý I/2019 không khả quan so với cùng kỳ năm ngoái, do đó, không còn là phần đóng góp chủ đạo như quý I/2018. Kết quả lãi từ các tài sản tài chính FVTPL của công ty giảm tới hơn 80% so với cùng kỳ, chỉ còn 75 tỷ đồng. Trong khi lỗ từ tài sản tài chính FVTPL cũng chỉ ở mức 26 tỷ đồng.

Về hoạt động môi giới, doanh thu môi giới chứng khoán quý I của HSC chỉ đạt 111 tỷ đồng, giảm 52% do giá trị giao dịch của toàn thị trường giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần môi giới của công ty trong quý I cũng giảm nhẹ so với quý I/2018.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động giao dịch ký quỹ trong kỳ giảm tới 34% về 102 tỷ đồng, do điều kiện thị trường không khả quan làm dư nợ cho vay bình quân hoạt động giao dịch ký quỹ trong quý I/2019 giảm so với số dư cho vay cùng kỳ.

Việc hai công ty chứng khoán đầu ngành báo lãi giảm mạnh trong quý I/2019 là tín hiệu kém khả quan với ngành chứng khoán, báo hiệu kết quả kinh doanh khó có thể tích cực đối với đại đa số các công ty chứng khoán.

Tin mới lên