Tài chính

Hải Phòng sẽ giảm phí trong khu vực cửa khẩu cảng từ ngày 1/1/2018

(VNF) - Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng vừa thông qua mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng.

Hải Phòng sẽ giảm phí trong khu vực cửa khẩu cảng từ ngày 1/1/2018

Hải Phòng sẽ giảm phí trong khu vực cửa khẩu cảng từ ngày 1/1/2018.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng đồng nhân dân TP. Hải Phòng thông qua việc sửa đổi nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Theo đó, mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu là hàng lỏng, hàng rời được điều chỉnh giảm từ 20.000 đồng/tấn xuống còn 16.000 đồng/tấn (giảm 20%). Thời gian có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Trước đó, hiệp hội các doanh nghiệp cũng đã gửi văn bản kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị giảm mức thu phí qui định với hàng rời, hàng lỏng và cũng chỉ rõ những điểm không hợp lý của Nghị quyết 148.

Về phía UBND TP. Hải Phòng, lãnh đạo thành phố khẳng định việc ban hành Nghị quyết 148 của thành phố về quy định thu phí cửa khẩu cảng biển là hoàn toàn có cơ sở pháp lý và phù hợp với cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố cũng cho biết quyết định cuối cùng về việc thu phí này được đưa ra trên cơ sở ý kiến góp ý từ các cơ quan quản lý trên địa bàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cảng biển, xuất nhập khẩu hàng hóa, hãng tàu... Đề án thu phí cũng được đưa ra báo cáo tại các cuộc tiếp xúc giữa Hội đồng nhân dân và cử trị địa phương với đa số ý kiến đều đồng tình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng tổ chức, rà soát, đánh giá việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; đồng thời, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất để cân nhắc, xem xét điều chỉnh mức thu phí, đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật khác có liên quan.

Việc thu phí cảng biển bắt đầu từ ngày 1/1/2017 và được TP. Hải Phòng giao cho Ủy ban Nhân dân quận Hải An là cơ quan thực hiện, với 16 điểm thu phí được triển khai. Đến cuối tháng 9, số phí quận Hải An thu được là 1.063 tỷ đồng (đạt 68% dự toán).

Hiện Sở Tài chính đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hải An rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ đọng để thu hồi hết số nợ phí. Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp chây ỳ, chưa nộp phí cảng biển.

Tại Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP. Hải Phòng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng nêu rõ mức phí áp dụng như sau:

- Đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan thu 2,2 triệu đồng/container 20feet hàng khô và 4,4 triệu đồng/container 40feet hàng khô, 2,3 triệu đồng/container 20feet hàng lạnh và 4,8 triệu đồng/container 40feet hàng lạnh, 50.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời...

- Đối với hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu thu 500.000 đồng/contaier 20feet và 1 triệu đồng/container 40feet, 50.000 đồng/tấn hàng đóng trong container. Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất nhập thu 250.000 đồng/container 20feet và 500.000 đồng/container 40feet, 20.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời.

Tin mới lên