Bất động sản

Hải Phòng: Tiếp tục phá dỡ công trình vi phạm tại Vườn Quốc gia Cát Bà từ ngày 21/3

(VNF) - TP Hải Phòng sẽ thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng của Công ty TNHH Đảo Cát tại Vườn Quốc gia Cát Bà, nếu doanh nghiệp không tự nguyện tháo dỡ.

Hải Phòng: Tiếp tục phá dỡ công trình vi phạm tại Vườn Quốc gia Cát Bà từ ngày 21/3

Công trình trên bãi Cát Dứa I (Vườn quốc gia Cát Bà) đã bị cưỡng chế

Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường (thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà) đã có sai phạm trong việc liên doanh, liên kết với 7 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Du lịch dịch vụ thủy sản thương mại Thùy Trang; Công ty Cổ phần Thương mại Tùng Long; Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đảo Cát Dứa; Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà; Công ty TNHH Đảo Cát; Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đông Kinh; Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình.

Năm 2016, UBND TP Hải Phòng đã có Văn bản chỉ đạo Vườn Quốc gia Cát Bà chấm dứt các hoạt động với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà mới có thông báo gửi từng doanh nghiệp về việc dừng liên kết. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục kinh doanh dịch vụ tại các địa điểm trên.

UBND TP Hải Phòng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết; tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan trực tiếp kiểm tra các địa điểm vi phạm tại Vườn Quốc gia Cát Bà, chỉ rõ việc đầu tư xây dựng các công trình để kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà là vi phạm quy định pháp luật và không phù hợp với quy hoạch.

Sau khi kiểm tra, rà soát, xác định, Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà đã sai phạm trong việc ký các hợp đồng liên doanh, liên kết với bảy doanh nghiệp trên khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

7 doanh nghiệp đã có các vi phạm: đầu tư xây dựng các công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án; không có hồ sơ pháp lý về đầu tư xây dựng; không có giấy phép xây dựng và không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng; không lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; không có các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy; không có giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú; chưa thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của một số doanh nghiệp.

UBND TP Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

Cụ thể, đối với vi phạm tại Bãi Cát Dứa I của Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà, từ ngày 2/6/2021 đến ngày 10/6/2021, Sở Xây dựng đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm và bàn giao mặt bằng cho Vườn Quốc gia Cát Bà quản lý.

Đối với công trình vi phạm tại Bãi Tai Kéo của Công ty TNHH Đảo Cát, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đảo Cát không tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Vì vậy Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định "Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả". Thời gian bắt đầu thực hiện cưỡng chế từ ngày 21/3/2022.

Đối với các công trình vi phạm còn lại, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hải Phòng đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp có công trình vi phạm; phối hợp cùng Vườn Quốc gia Cát Bà và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, xác định giá trị còn lại của công trình vi phạm và lập phương án, dự trù kinh phí cưỡng chế phá dỡ. Dự kiến hoàn thành thủ tục, tổ chức cưỡng chế phá dỡ trong năm 2022 và năm 2023.

Tin mới lên