Tài chính

Hải quan ‘soi’ doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế 

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng doanh nghiệp gian lận trong xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hải quan ‘soi’ doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế 

Hải quan ‘soi’ doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế . (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể: Phía hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quàn lý của đơn vị, kịp thời phát hiện và ngăn chặn cảc trường hợp doanh nghiệp gian lận trong hoạt động xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Trường hợp xác định dấu hiệu vi phạm, hải quan cần tạm dừng ngay để đưa hàng qua khu vực giám sát kiểm tra.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu khai khống số lượng hàng hóa nhập khẩu, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai xuất khẩu; sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp với cục thuế trên địa bàn xây dựng cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được cơ quan thuế hoàn thuế GTGT định kỳ 6 tháng/lần, trong đó cung cấp các thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng hóa xuất khẩu (khai sai tên hàng, số lượng, trị giá hoặc sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp pháp để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa) nhằm mục đích hợp pháp hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT; lập danh sách các doanh nghiệp vi phạm chuyển cục thuế để cập nhật thông tin doanh nghiệp vi phạm trong quá trình thực hiện hoàn thuế GTGT.
 
Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các cơ quan chức năng nơi giáp biên giới với nước bạn để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi quay vòng hàng xuất khẩu (hàng đã làm thủ tục và xuất khẩu sang nước bạn nhưng lợi dụng biên giới rộng, quay lại Việt Nam để tiếp tục làm thủ tục xuất các lần tiếp theo). 

Ngoài ra, cơ quan hải quan và lực lượng công an, quản lý thị trường về danh sách doanh nghiệp, thủ đoạn, hàng hóa có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế. Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) cần lựa chọn một số doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn trong việc lợi dụng xuất khẩu để gian lận hoàn thuế GTGT để thực hiện kiểm tra sau thông quan trong năm 2019.

Những doanh nghiệp này có dấu hiệu bất thường trong khai báo số lượng hàng hóa xuất khẩu như: khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai xuất khẩu; sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp pháp.

Tin mới lên