Tài chính

Hải quan trả lời Vinamilk về điều kiện ưu đãi thuế đặc biệt

Xung quanh kiến nghị của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, mới đây Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời doanh nghiệp này.

Hải quan trả lời Vinamilk về điều kiện ưu đãi thuế đặc biệt

Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị định 129/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì hàng hóa NK được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 4 Nghị định này. Trong đó, tại khoản 2 Điều 4 quy định hàng hóa Việt Nam phải NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Đối với kiến nghị của Vinamilk liên quan đến việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa của Việt Nam NK tại chỗ không đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định 129/2016/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay đang tiến hành thu thập thông tin, đánh giá tác động để có báo cáo các cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó, đầu tháng 12/2017, Vinamilk đã có văn bản kiến nghị về kế hoạch truy thu thuế của hải quan địa phương đối với các lô hàng đường NK từ năm 2016, đã áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa NK theo hình thức XNK tại chỗ.

Xung quanh vấn đề này, Tổng cục Hải quan cũng có văn bản trả lời một số cơ quan báo chí cho biết nhằm tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đảm bảo thực hiện thống nhất và đúng quy định hiện hành, tránh trường hợp cho áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt không đúng quy định, Tổng cục Hải quan đã gửi công văn số 2668a/GSQL-GQ4 hướng dẫn cục hải quan địa phương thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 về việc chỉ hàng hóa NK tại chỗ NK từ khu phi thuế quan có C/O hợp lệ do Bộ Công Thương cấp mới được kiểm tra, xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Tin mới lên