Tài chính

Hải quan xóa hơn 1 tỷ đồng nợ thuế cho 2 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép

(VNF) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành 2 Quyết định xóa nợ thuế cho 2 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép.

Hải quan xóa hơn 1 tỷ đồng nợ thuế cho 2 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép

Hải quan xóa hơn 1 tỷ đồng nợ thuế cho 2 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép.

Cụ thể, tại Quyết định 2323/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan xóa hơn 343,3 triệu đồng khoản tiền phạt chậm nộp còn nợ của Công ty TNHH Đại Minh tại Chi cục Hải quan Phó Bảng- Cục Hải quan Hà Giang.

Được biết, đây là khoản nợ phát sinh từ năm 2006, đến nay đã hơn 12 năm. Với doanh nghiệp này, Chi cục Hải quan Phó Bảng đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu hồi được tiền nợ thuế vì doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan cũng đã xóa hơn 665,6 triệu đồng khoản tiền phạt chậm nộp còn nợ của Công ty TNHH XNK Eng Chong tại Chi cục Hải quan Đà Lạt - Cục Hải quan Đắk Lắk.

Khoản nợ này phát sinh năm 1998-2003, đến nay đã hơn 16 năm. Chi cục Hải quan Đà Lạt, Cục Hải quan Đắk Lắk đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu hồi được tiền nợ thuế vì doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động, đã thanh lý hết tài sản và đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (năm 2012) và Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi, phát sinh trước ngày 1/7/2007, doanh nghiệp trên thuộc đối tượng và đủ điều kiện để xóa nợ thuế.

Theo đó, việc xóa nợ tiền thuế cho Công ty TNHH Đại Minh và Công ty TNHH XNK Eng Chong, Tổng cục Hải quan giao Cục trưởng Cục Hải quan Hà Giang và Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk chịu trách nhiệm chỉ đạo xóa khoản tiền thuế nợ này trên hệ thống kế toán tập trung.

Liên quan đến ngành hải quan, báo cáo trước đó của Tổng cục Hải quan cho biết đến hết tháng 7/2019, số thu thuế của ngành hải quan ước đạt 205.999 tỷ đồng, bằng 68,55% dự toán, bằng 65,29% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,44% so với cùng kỳ năm 2018 (173.927 tỷ đồng).

Trong 7 tháng của năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% và nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD, tăng 8,3%.

Để đảm bảo thu đạt chỉ tiêu dự toán và chỉ tiêu phấn đấu được giao năm 2019, Tổng cục Hải quan cho hay trong tháng tới cơ quan này sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị 723/CT-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về các giải pháp quyết liệt trong công tác thu ngân sách, tập trung thực hiện nhiệm vụ chống thất thu và thu hồi, xử lý nợ thuế; giám sát chặt chẽ các tờ khai xuất nhập khẩu, không để nợ mới phát sinh.

Ngành hải quan cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử 24/7, đảm bảo cho doanh nghiệp, người nộp thuế mọi nơi, mọi lúc.

Tin mới lên